Alesia

opgravingbeeldAlesia, vesting van de gallische Mandubii op de Mont Auxois in Bourgondië, thans Alise-Ste Reine (Côte-d'Or), ca. 50 km ten noordwesten van Dijon. In A. werd de Arverner Vercingetorix tijdens de gallische opstand van 52 vC door Caesar ingesloten, belegerd en tot capitulatie gedwongen (De Bello Gallico 7, 68-89; Cassius Dio 40, 39-40).

De opgravingen, begonnen in 1860, hebben belangrijke resten van de oude gallische nederzetting en haar voorgangers, van de verdedigingslinies van Caesar en van de gallo-romeinse stad (onder meer een theater en een basilica) aan het licht gebracht. De gevonden kunstvoorwerpen zijn in het plaatselijk museum.


Lit. L. Rocchetti (EAA ], 202-204). - J. Toutain, Alésia gallo-romaine et chrétienne (La Charité-sur-Laine 1933). J. Carcopino, Alésia et les ruses de César (Paris 1958). Joël Le Gall, Alésia. Archéologie et histoire (Paris 1963). [Nuchelmans]


Kaart