Vercingetorix

Vercingetorix, leider van de gallische opstand tegen Julius Caesar in 52 vC. V. was een zoon van Celtillus, de stamvorst van de Arverni. Uit haat jegens Rome riep hij op tot verzet en hij werd tot koning van zijn stam en aanvoerder van de verbondenen muntuitgeroepen. Na een nederlaag veranderde hij van taktiek door voortaan een open slag te vermijden en door systematische verwoestingen Caesars toevoer te verstoren. Na verbitterde tegenstand bemachtigde Caesar de vesting Avaricum van de Bituriges, waarna hij oprukte naar de bergvesting Gergovia in het gebied van de Arverni; zijn aanval hierop mislukte echter. Hierdoor en door de afval van de Haedui zag Caesar zich tot de aftocht gedwongen. De opstand werd intussen algemeen.

In Bibracte stelden zich bijna alle gallische stammen onder V. Om dit grote gevaar het hoofd te bieden verenigde Caesar zich met de uit het noorden terugkerende Labienus en trok naar het zuiden ter bescherming van de romeinse provincie. Onderweg daarheen werd hij in het open veld door V. aangevallen, die echter een nederlaag leed en zich terugtrok in de vesting Alesia, waar hij door de Romeinen werd ingesloten. Een gallische ontzettingsmacht werd na hevige gevechten teruggeslagen. Honger dwong V. tenslotte tot overgave. Na een gevangenschap van zes jaar werd hij door Caesar in 46 in zijn triomftocht meegevoerd, waarna hij in de carcer ter dood werd gebracht. Hiermee stierf een van de gevaarlijkste tegenstanders van Caesar en een zeer opmerkelijke persoonlijkheid.


Lit. Caesar, De bello Gallico 7. Cassius Dio 40, 39-40. - M. Gelzer (PRE 8A, 981-1008). A. de Franciscis (EAA 7, 1134v). - C. Jullian, Vercingétorix (Paris 1901,²1977). R. Latouche, Gaulois et Francs. De Vercingttorix à Charlemagne (Grenoble/Paris 1965). S. L. Dyson, Native Revolts in the Roman Empire (Historia 20, 1971, 239-274). J. Severin, V. (Helmond 1972). R. Potier, Le nénie militaire de Vercingétorix et le mythe Alise Alésia (Clermont-Ferrand 1973). - Munten: J. B. Colbert-de Beaulieu, Les monnaies de Vercingétorix. Nouvelles acquisitions (Gallia 24, 1966, 21-28; 28, 1970, 1-9). [A.J. Janssen]


Lijst van Namen