Arverni

Arverni, belangrijke gallische stam ten westen van de bovenloop van de Loire, in het tegenwoordige Auvergne, dat zijn naam aan de A. ontleent. Volgens Livius (5,34) namen ze reeds in de 6e eeuw vC aan de gallische migratie naar Italië deel. In de 2e eeuw vC strekte de macht der A. zich uit over het gehele gebied tussen Pyreneeën, Rhône en Oceaan. Hun koning Bituitus werd in 121 vC bij de Rhône door de romeinse consul Quintus Fabius Maximus verslagen en gevangen genomen. Bituitus' opvolger Celtilius moest zich met de heerschappij over het oude stamgebied tevreden stellen. Diens zoon Vercingetorix had echter in 52 vC de leiding van de gallische opstand tegen Caesar (De bello Gallico 7), wist Caesars aanvallen op Gergovia af te slaan, maar werd tenslotte in Alesia tot capitulatie gedwongen. Deze nederlaag betekende het einde van de zelfstandigheid van de A. en geheel Gallië.

De hoofdstad van de A. was Gergovia, ca. 10 km ten zuiden van het huidige Clermont-Ferrand, het romeinse Augustonetum, waarheen de hoofdstad verplaatst werd toen Augustus het gebied der A. bij de provincie Gallia Aquitanica had gevoegd.
[Nuchelmans]


Kaart