Vorige Terug naar Acragas Volgende

Het ecclesiasterionTen zuiden van het museum is het ecclesiasterion (ἐκκλησιαστήριον) opgegraven, de plaats waar het volk vergaderde. Er zijn 20 rijen met zitplaatsen in een halve kring aangetroffen rond een spreekgestoelte. Het ecclesiasterion heeft een doorsnede van 48 m en kon 3000 mensen bevatten.
Het zogenaaamde Oratorium van Phalaris is in de 2e eeuw vC aan de rand hiervan en gedeeltelijk over de rijen met zitplaatsen gebouwd. Het werd aan de tiran Phalaris (570-555 vC) toegeschreven, omdat de bronnen hier zijn paleis plaatsten. Dit gebouw was een ionische prostylos met een vierkant altaar ervoor. In de 1e eeuw vC werd het als grafgebouw gebruikt en in de middeleeuwen als Oratorium aan het klooster toegevoegd.
Vorige Terug naar Acragas Volgende