Carnutes

kaartCarnutes, gallische stam die ten westen van de Senones woonde tussen de Sequana (Seine) en de Liger (Loire). De C. werden aan het romeinse gezag onderworpen in 57 vC. In 52 vC begonnen zij de grote gallische opstand tegen Caesar door romeinse handelaars te doden. De voornaamste steden in hun gebied waren Cenabum (later Aureliani, Orléans) en Autricum (Chartres).


Lit. Caesar, De bello Gallico 7, 2v en elders. [Nuchelmans]


Kaart