Copaïs

kaart Copaïs (Κωπαίς), naam van een ca. 250 km²- groot meer in het noordwesten van Boeotië, tussen 1883 en 1892 drooggelegd; zie Boeotië. De waterstand van het meer, dat slechts een ondergrondse afwatering naar de Golf van Euboea bezat, wisselde sterk. Al in het neolithicum en het bronzen tijdperk waren de oevers dicht bewoond; destijds reeds poogde men de waterstand te reguleren. De nog zichtbare dijk- en kanaalresten uit de oudheid zijn echter moeilijk te dateren. Het C.-meer was beroemd om zijn paling.


Lit. Geiger (PRE 11, 1346-1360). - Philippson/Kirsten, Die griechischen Landschaften 1, 2, 466-601. [Nuchelmans]


Kaart