Haran

kaartHaran (hebr. hārān), oude Noord-Mesopotamische handelsstad (vgl. Js 37,12; Ez 27,23) aan de rivier de Balich, kruispunt op de karavaanwegen van Babylonië naar Syrië, Egypte en Klein-Azië, centrum van een bloeiende maancultus (Charran).

H. wordt voor het eerst genoemd in een van ca. 1750 vC daterende tekst uit Mari. Volgens een der pentateuchtradities zou H. woonplaats geweest zijn van de voorvaderen van Abraham en uitgangspunt van zijn omzwervingen (Gn 11,31; 12,5; 24,48; 27 ,43). 2Kg 19,12 vermeldt de verovering door de Assyriërs. De naam is nog niet afdoende verklaard; hij zou kunnen samenhangen met ass. harrānu, straat. De ruïnen bevinden zich in eski harrān, een onbelangrijke plaats z.o. van urfā (Edessa). In 1951 begon een engels-turkse expeditie met het archeologisch onderzoek van dit gebied en vond in een laatassyrische laag een belangrijke bibliotheek (vgl. Or 20,1951,491). Een korte maar fortuinlijke opgraving door S. D. Rice bracht drie belangrijke inscripties aan het licht, een van Nabonidus (in twee exemplaren) en een van diens moeder, die in verminkte staat sinds 1906 bekend was (ANET 311v). Latijnse vertaling in Bb 40,1959,89-95. De teksten zijn belangrijk voor de geschiedenis van de maantempel É-hul-hul te H., van Nabonidus zelf, en het sterfjaar van Assurbanipal (629/628).


Lit. E. Vogt, Novae inscriptiones Nabonidi (Bd 40, 1959, 88-102). Simons blz. 560. [v. d. Born]


Afkortingen  Kaart