Edessa

Edesaa (Ἔδεσσα):
(1) Edessa, oude thracische naam van Aegae, dat vóór Pella hoofdstad van Macedonië en residentie der macedonische koningen was. In de hellenistische tijd kwam de oude naam E. opnieuw in gebruik.


Kaart

kaart(2) Edessa, hoofdstad van de provincie Osrhoëne, 40 km zuidoostelijk van Samosata gelegen aan belangrijke karavaanwegen, grensvesting sedert de onderwerping door de Romeinen. De bekering van het vorstenhuis tot het christendom (Abgar IX) vond plaats ca. 190 nC. De legende heeft deze overgebracht op Abgar V, tijdgenoot van Christus. Het grootste gedeelte van de bevolking sloot zich ook bij het christendom aan, zodat E. in de 3e eeuw wel de stad met het hoogste percentage christenen was. Is het bericht over de missionering door Thaddeus legendair, de mededelingen betreffende de activiteiten van een jood Addai zijn waarschijnlijk historisch. Ca. 180 leefde de bekende gnosticus Bardesanes in E. E. werd een zeer belangrijke bisschopsplaats in Syrië, een centrum van christelijke wetenschap, vanwaar grote invloed op het armeense gebied uitging: Ephrem. Op de Peutinger kaart (foto rechts: rechtsboven) wordt Edessa vermeld.


Lit. E. Meyer (PRE 5, 1933-1938). H. Leclercq (DAL 4, 2058-2110). E. Kirsten (RAC 4, 552-597). - W. Wright, The Chronicle of Joshua the Stylite with a Translation (Cambridge 1882). L. J. Tixeront, Les origines de l'église d'Edesse (Paris 1888). E. R. Hayes, L'école d'Edesse (ib. 1930). L. Ortiz de Urbina, Le origini del christianesimo in Edessa (Gregorianum 15, 1934, 8291). E. Honigmann, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches (Brussel 1935). J.B. Segal, E., the 'Blessed City' (London 1970). [Bartelink]


Kaart