Judea

kaartJudea is de naam, die in grieks-romeinse tijd opkomt als aanduiding van het door de joden bewoonde deel van Palestina en daarmee te onderscheiden van het oudtestamentische Juda waarvan J. is afgeleid. Men sprak van Ἰουδαῖα Χώρα zonder daarbij te denken aan een nauwkeurig omgrensd gebied. De term wordt voor het eerst gebruikt door Clearchus (ca. 320) en later door Flavius Josephus, M en NT. Vooral door de veroveringen van de Makkabeeën werd J. gebruikt om een gebied aan te duiden dat veel meer omvatte dan het vroegere Juda. De bewoners werden Ἰουδαῖοι genoemd, maar in het NT heeft men daarmee, vooral in het evangelie van Johannes veel meer een godsdienstige dan een etnisch of geografisch begrensde groep op het oog, zodat de vertaling 'joden' tot misverstand aanleiding kan geven.


Lit. G.C. Brauer, Judaea Weeping. The Jewish struggle against Rome, 63 BC to AD 73 (New York 1970). [Beek]


Afkortingen Kaart