Kane

kaartKane of Kana (Κανή, oude havenstad aan de zuidkust van Arabië, tegenwoordig Mukalla. Volgens de Periplus maris rubri 27 was K. met Orneon, een eiland voor de kust, een belangrijke handelsstad die tot het koninkrijk van Hadramaut behoorde en beginpunt van de wierookroute was. Ook Ptol. 6,7,10 noemt K. als emporion; Plin. nat.hist. 6, 104 plaatst Cane in het wierookgebied. K. (Qana') wordt in 6 Sabeïsche inscripties genoemd, 3x in verslagen over veldtochten tegen Hadramaut in de jaren 200-250 nC.

Sinds 1985 hebben Russische archeologen delen van de stad opgegraven, die bewoond was van 1e eeuw nC tot de 7e eeuw. Vondsten van keramiek en amforen uit het Middellandse-Zeegebied, vreemde munten en een Griekse inscriptie van 5 regels uit de 4e eeuw nC bevestigen het belang van K. als handelscentrum.


Lit. NP 6, 244-5. B. Doe, Husn al-Ghurab and the Site of Qana' (Museon 74, 1961, 191-198). A.V. Sedov, New Archaeological and Epigraphical Material from Qana (South Arabia) (Arabian Archaeology and Epigraphy 3, 1992, 110-137).


Kaart