Kapernaüm

kaartKapernaüm (hebr. kefar-nahhūm: dorp van Nahum; Καφαρναοῦμ), stad in Galilea aan het meer van Gennesaret, grensstad met tolstation tussen de staten van Filippus en Herodes Antipas (Mt 9,9), met een romeins garnizoen onder een honderdman die de synagoge van K. gebouwd had (Mt 8,5-13 e.p.). In en rond deze stad speelt zich een groot deel van Jezus' optreden af. Hij woonde er (Mt 4,13; 9,1; 'zijn stad') en onderrichtte er in de synagoge (Mc 1,28 e.p.).

Simon Petrus had er met Andreas een huis (Mc 1,29 e.p.); zie verder Mt 17,24 (vraag over de belasting), Mc 2,1 (genezing van een lamme); 9,32; Lc 4,23; Jo 4,46; 6,17.24.59. Het resultaat van Jezus' werkzaamheid aldaar was echter zo gering dat hij de stad om haar ongeloof vervloekte (Mt 11,23 e.p.). K. werd aanvankelijk (met Robinson 1838) gezocht in hān el-minje; nu is het zeker dat tell hūm, 4 à 5 km ten westen van de monding van de Jordaan, 3 km ten oosten van 'ēn ettābga, de plaats is van het oude K. (zo ook de christelijke traditie van de 4e eeuw tot de middeleeuwen). Hierbij een foto van de synagoge.Lit. F. M. Abel (DES 1, 1045-1064). Abel 2, 292v. Kopp 214-230. [v. d. Born]


Afkortingen  Kaart