Olympus

Olympus (Ὄλυμπος), naam van talrijke bergen en heuvels in Griekenland en Klein-Azië. De O. bij uitstek is de hoogste berg van Griekenland, gelegen op de grens van Thessalië en Macedonië, ten noorden van de benedenloop van de Peneüs. Van de vele hoge toppen, die gelegen zijn op een zich van noordwest naar zuid-oost uitstrekkende kam, bevindt de hoogste (2917 m) zich op ca. 20 km afstand van de zeekust; hoewel de sneeuw op sommige plaatsen tot ver in de zomer blijft liggen, kent de O. geen eeuwige sneeuw. De vrij moeilijk toegankelijke berg - de eerste beklimming van de hoogste toppen had pas in 1913 plaats - vormde een belangrijke beschutting van Griekenland tegen invallen uit het noordoosten: binnendringende vijanden moesten, wilden ze de steile bergpaden vermijden, hetzij iangs de kust de smalle doorgang naar het Tempe-dal forceren hetzij de bergpassen ten westen van de O.

In de griekse mythologie gold de O., waarvan de toppen vrijwel altijd in wolken gehuld zijn en die door zijn vorm en massiviteit een machtige indruk maakt, als de woonplaats van de olympische goden.


Lit. E. Oberhummer/J.Schmidt (PRE 18,258-310) - M. Kurz, Le Mont Olympe (Paris/Neuchâtel 1923) [Nuchelmans]


Kaart