Tema

Tema (hebreeuws tema', LXX Θαιμαν), oase in Noord-Arabië, gelegen ten zuidoosten van de Golf van Aqaba aan de karavaanweg van Petra naar de Perzische Golf. De nieuwbabylonische koning Nabonidus (555-539) bracht in T. en omgeving tien jaar van zijn regering door (550-540), waarschijnlijk als reactie op het optreden van arabische stammen die plunderend Babylonië binnengevallen waren. Hij verfraaide de oase met grote bouwwerken. Een tekst uit Qumran verhaalt van een gebed van Nabonidus in T. om genezing van een ziekte.

Een door Huber in 1883 verworven stele, die zich thans in het Louvre te Parijs bevindt en waarschijnlijk uit de 5e eeuw vC dateert, spreekt van de invoering in T. van de dienst van de god Salm, die ook in Dedan en bij de stam Thamud vereerd werd.

In het OT komt T. voor als belangrijke oase naast Dedan en Buz (Jr 25, 23), als toevluchtsoord voor van elders verdrevenen (Js 21. 13-17) en als een centrum van karavaanhandel (Job 6, 19). Zijn inwoners werden gerekend tot de nakomelingen van Ismael (Gn 25, 15; IKr 1, 30).


Lit. R. Dussaud, La pénétration des Arabes en Syrie avant Islam (Paris 1955) 176. C. J. Gadd, Harran Inscriptions (Anatolian Studies 8, 1958, 35-92). W. Röllig, Erwägungen zu neuen Stelen König Nabonids (Zeitschrift für Assyriologie NF 22, 1964, 243-252). Id., Nabonid und T. (Compte Rendu Onzième Rencontre Assyriologique Internationale 1962, Leiden 1964, 21-32). D. Attema, Het gebed van Nabonidus (in Schrift en uitleg, Kampen 1970, 7-20). R. Degen, Die aramäischen Inschriften aus Taima' und Umgebung (in R. Degen/W. Müller/W. Röllig, Neue Ephemeris für Semitische Epigraphik2, Wiesbaden 1974, 79-98). [Attema]


Kaart