Thubursicum

Thubursicum, naam van twee romeinse steden in het binnenland van Noord-Afrika.

(1) Thubursicum Bure, gelegen ca. 110 km ten westzuidwesten van Carthago, thans Teboursouk geheten. Oorspronkelijk was T.B. een Berber-nederzetting, later punisch. Betekenis kreeg het pas in de romeinse keizertijd: ca. 210 werd het municipium, ca. 260 colonia. Afgezien van her en der verwerkte bouwfragmenten en een zwaar beschadigde triomfboog zijn de resten van de antieke stad schaars.

(2) Thubursicum Numidarum, gelegen ca. 75 km ten zuiden van Hippo Regius, thans Khamissa of Khemissa geheten. T.N. was in de 2e en 1e eeuw vC een belangrijke numidische nederzetting. Ca. 100 nC werd het door keizer Traianus tot municipium verheven; in de 3e eeuw werd het colonia. De franse opgravingen van 1900 tot 1922 hebben belangrijke resten van de antieke stad aan het licht gebracht of geïdentificeerd, o.a. twee fora, thermen, tempels en veel beeldhouwwerk; het grote theater (70 m breed, met een toneel van 43 x 9 m) uit de 2e of 3e eeuw is een van de mooiste en best bewaarde van Afrika.Lit. G. Souville (The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, 917). -S. Gsel/C. Joly, Khamissa, Mdaourouch, Announa 1. Khamissa (Alger/Paris 1914). [Nuchelmans]


Kaart