Verulamium

kaartVerulamium, keltisch-romeinse stad in Britannia, gelegen aan de Ver, vlak ten westen van het huidige St. Albans, ca. 35 km ten noordwesten van romeins Londinium (London). V. was de hoofdplaats van de keltische stam der Catuvellauni. De Romeinen vestigden er na de verovering van Britannia in 43 vC een militaire post, waarbij spoedig een kleine burgernederzetting met winkels en werkplaatsen verrees; het is mogelijk dat deze nederzetting reeds de status van municipium had. Ten tijde van de opstand van koningin Boudicca (6061) werd V. verwoest. Nadat het in de jaren '70 herbouwd was, kwam het snel tot grote welvaart; uit deze tijd dateert het forum met een basilica en andere belangrijke gebouwen. In het midden van de 2e eeuw werd nabij het forum een groot theater aangelegd. Ca. 160 brandde V. grotendeels af, maar het werd opnieuw herbouwd. De stadsmuren, die een oppervlak van ruim 80 ha omsloten, moeten ca. 270 gedateerd worden; voordien was de stad grotendeels met een aarden wal en een gracht omgeven. Na een tweede bloeitijd in de 4e eeuw zette de neergang in, maar pas na 450 hield het stedelijk leven naar romeins model op te functioneren.

theaterSystematische opgravingen van 1930 tot 1934 en van 1955 tot 1961 hebben een groot gedeelte van het romeinse V. blootgelegd, o.m. resten van het forum, het theater, tempels en twee triomfbogen. Van 1966 tot 1968 is een voorromeinse begraafplaats onderzocht. De rijke vondsten zijn in een plaatselijk museum ondergebracht.

In het begin van de 3e eeuw onderging in V. de H. Albanus de marteldood; rond zijn grafkapel ontstond de middeleeuwse stad St. Albans.


Lit. I.A. Richmond (PRE 8A, 2425v). J.M. Toynbee (EAA 7, 1145v). S. S. Frere (Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, 971v). - K. M. Kenyon, The Roman Theatre at V. (Archaeologia 84, 1935, 213-261). R. E. Wheeler/T. V. Wheeler, V., a Belgic and Two Roman Cities (Oxford 1936). K. Branigan, Town and Countrv. The archaeology of V. and the Roman Chilterns (London 1973). S. S. Frere e.a., V. Excavations 1-2 (Oxford 1972-1983). [Nuchelmans]


Kaart