Londinium

kaartreconstructieLondinium, romeinse stad op de linker oever van de Thames in Britannia; thans Londen. De oorsprong van romeins L. moet ca. 43 nC worden gedateerd, het begin van de romeinse verovering van Britannia; resten van een pre-romeinse nederzetting zijn ter plaatse niet gevonden. Ten tijde van de opstand van koningin Boudicca (61 nC) was L. reeds een belangrijk handelscentrum, begunstigd door zijn ligging op de heuvels St. Paul's en Cornhill aan weerszijden van de Walbrook, een noordelijke zijrivier van de Thames, ca. 500 m ten westen van de tegenwoordige London Bridge, die misschien van romeinse oorsprong is. Na de verwoesting door Boudicca werd de stad spoedig herbouwd en nam nog in betekenis toe, ook na een hevige brand ca. 125; ca. 200 werd ze met een stenen muur omgeven en was met een oppervlakte van ruim 30 ha de vijfde grootste stad van het Westen. De politieke status van L. is niet geheel duidelijk; sinds Diocletianus was het de hoofdstad van een van de nieuwe provincies die hij in Britannia oprichtte. Van ca. 290 tot 326 en van 383 tot 388 was er een munt gevestigd, vanaf ca. 300 resideerde er een bisschop.

Opgravingen en toevallige vondsten hebben resten aan het licht gebracht van de vestingmuur, van een grote basilica op het stadsforum, van thermen en van tempels. In 1956 werd op de oever van de Walbrook een Mithras-heiligdom ontdekt, dat vanaf de 2e tot in de 4e eeuw nC in gebruik was en nog interessante sculpturen en inscripties bevatte. Rechts is een lamp afgebeeld, gevonden bij een opgraving in Southwark.


Lit. W. F. Grimes (EAA 4, 680-682). - R. E. Wheeler, London in Roman Times (London 1930). N. C. Cook, Finds in Roman London 1949-1952 (ib. 1953). W. F. Grimes, The Excavations of Roman and Medieval London (ib. 1968). P. Marsden, Roman London (London 1980). [Nuchelmans]


Kaart