Atticisme

Atticisme in de griekse en romeinse literatuurgeschiedenis naam van een belangrijke stroming die in de 2e eeuw vC - men weet niet precies waar opkwam, zich snel over de griekse en romeinse wereld verbreidde en hoogtepunten bereikte in de 1e eeuw vC en de 2e eeuw nC. Het was een reactie op het asianisme. Men keerde weer terug naar de stijl van de Attische prozaschrijvers. Ook schreef men weer klassiek Attisch. Het a. bestreed het asianisme.

Zie verder Grieken, Letterkunde en Romeinen, Letterkunde.


Lijst van Auteurs