Onesicritus

Onesicritus (Ὀνησίκριτος), van Astypalaea (ca. 375 - ca. 300 vC), leerling van de cynische wijsgeer Diogenes. O. nam als kapitein van het koninklijk schip deel aan de expeditie van Alexander de Grote in Indië, had naast Nearchus de leiding van diens verkenning van de zeeweg van de Indus naar de Perzische Golf (325) en schreef daarna een biografie van Alexander onder de titel Πῶς Ἀλέξανδρος ἤχθη (Hoe Alexander geleid werd), waarvan slechts weinig fragmenten bewaard zijn. Hierin schilderde hij waarschijnlijk Alexander als een heldhaftig voorbeeld van cynische wijsheid. Het werk van O. schijnt grote invloed te hebben gehad op het Alexander-beeld dat de geschiedschrijvers van de volgende eeuwen ontwierpen.


Lit. Fragmenten in F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 2B (Berlin 1927 = Leiden 1962) nr. 134. - H. Strasburger (PRE 18, 460-467). - T. S. Brown, O. A study in Hellenistic historiography (Berkeley/Los Angeles 1949). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs