Andriscus

Andriscus (Ἄνδρισκος), avonturier uit Adramytteum, die zich sinds 151 vC voor een zoon van Perseus, de laatste koning van Macedonië, uitgaf. In 149 wist hij met behulp van de Thraciërs Macedonië binnen te dringen, vestigde zich in Pella, regeerde een jaar lang met gruwelijke gestrengheid onder de naam Philippus, maar viel tenslotte, door de praetor Quintus Caecilius Metellus verdreven, in handen van de Romeinen. Voor dezen vormde het optreden van A. de directe aanleiding om Macedonië in 148 tot een romeinse provincie te maken.


Lit. U. Wilcken (PRE 1, 2141-2143). [Nuchelmans]


Lijst van Namen