Perseus

Munt

Perseus (Περσεύς), laatste koning van Macedonië (179-168 vC), zoon van Philippus V, geboren in 212. Hij streefde naar goede betrekkingen met Rome, maar probeerde daarnaast op verschillende manieren de positie van zijn rijk te versterken. Zijn zuster liet hij trouwen met Prusias van Bithynië; zelf huwde hij Laodice, dochter van Seleucus IV van Syrië. Hij breidde zijn invloed uit over Thracië en Illyrië, knoopte vriendschappelijke relaties aan met Aetolië, de achaeïsche bond en Rhodus en mengde zich in sociale woelingen in Thessalië en Aetolië. Perseus' streven om van Macedonië weer een invloedrijke staat te maken was een doorn in het oog van zijn onmiddellijke rivaal in de griekse wereld, Eumenes II van Pergamum, en wekte ook al spoedig de achterdocht van Rome. Uiteindelijk besloten de Romeinen in 171 tot de oorlog (derde macedonische oorlog). P. beperkte zich in de eerste plaats tot de verdediging van de macedonische grenzen en kon zich in de beginfase redelijk staande houden. Na de capitulatie van zijn voornaamste bondgenoot, de illyrische koning Genthius, was het echter snel afgelopen: op 22 juni 168 leed hij bij Pydna een beslissende nederlaag tegen de romeinse consul Lucius Aemilius Paullus. Hij moest zich overgeven en luisterde in 167 te Rome de triomftocht van Aemilius Paullus op. In romeinse gevangenschap stierf hij in 165 of 162 vC te Alba Fucens. Afbeeldingen van Perseus treffen we aan op munten en op een gemme in het Brits Museum, waar hij een gevleugelde helm draagt.


Lit. Livius, boeken 38-45. Polybius, boeken 22, 25, 27-30. F. Geyer (PRE 19, 996-1021). - P. Heiland, Untersuchungen zur Geschichte des Königs P. (Jena 1913). P. Meloni, Perseo e la fine della monarchia macedone (Rome 1953). [Schouten]


Lijst van Namen