Prusias

Prusias (Προυσίας), naam van twee koningen van Bithynië.

munt (1) Prusias I, 'de Lamme', zoon van Ziaëlas, regeerde van ca. 230 tot 182 vC. Hij poogde zijn rijk te vergroten ten koste van zijn buren Byzantium en Pergamum. Tijdens de eerste macedonische oorlog (215-205) schaarde hij zich aan de zijde van Philippus V van Macedonië tegen Rome's bondgenoot Attalus I van Pergamum. In de oorlog tussen Rome en Antiochus de Grote (192-188) bleef hij neutraal; niettemin verlangde Rome in 188 vC dat hij het door hem bezette deel van Phrygië aan Pergamum zou teruggeven. P. weigerde en in de daarop volgende oorlog met Pergamum (187-183) werd hij succesvol bijgestaan door de carthaagse veldheer Hannibal, die in 189 een toevlucht bij hem had gevonden. Tenslotte moest P. echter afstand doen van Phrygië en Hannibal prijsgeven.


Lit. C. Habicht (PRE 23, 1086-1107).


munt(2) Prusias II, 'de Jager', zoon van Prusias, volgde zijn vader op in 182 vC en regeerde tot 149 vC. Aanvankelijk steunde hij, afwijkend van de traditionele bithynische politiek, Eumenes II van Pergamum tegen Pharnaces I van Pontus. In de derde macedonische oorlog (171-168) bleef P., die gehuwd was met Apame, een zuster van de macedonische koning Perseus, eerst neutraal, maar spoedig sloot hij een bondgenootschap met de Romeinen; in 167 begaf hij zich naar Rome, waar hij de senatoren als 'reddende goden' aansprak. Van 156 tot 154 voerde P. oorlog tegen Attalus II van Pergamum; hij verwoestte zelfs een aantal heiligdommen, maar onder druk van Rome moest hij zijn actie staken. Tenslotte maakte P. zich zo gehaat bij zijn onderdanen dat zijn zoon Nicomedes II, die hij niet als opvolger wenste, met behulp van Attalus II in opstand kwam en P. in Nicomedia liet stenigen.


Lit. C. Habicht (PRE 23, 1107-1127). [Nuchelmans]


Lijst van Namen