Ziaëlas

Ziaëlas (Ζιαήλας), koning van Bithynië van 255 tot 230 vC, zoon van Nicomedes I en diens eerste gemalin Ditizele. Toen Nicomedes kort voor zijn dood de minderjarige zonen van zijn tweede gemalin, Heptazeta, onder voogdij van Ptolemaeus II van Egypte en Antigonus II Gonatas van Macedonië tot erfgenamen benoemde, vluchtte Z. naar de koning van Armenië. Tijdens een langdurige successie-oorlog wist hij, bijgestaan door de Galaten-stam der Tolistoagii of Tolistobogii, ca. 250 een groot deel van zijn vaderland te veroveren en de troon te bestijgen.

Ofschoon een van zijn dochters met Antiochus Hierax gehuwd was, wist Z. zich afzijdig te houden van de broederkrijg tussen Antiochus en Seleucus II. Toen Attalus I van Pergamum in 230 vC de Galaten de beslissende nederlaag had toegebracht, viel een deel van de verslagenen Bithynië binnen en bracht Z. om het leven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Prusias I.


Lit. C. Habicht (PRE l0A, 387-397). - G. Vitucci, Il regno di Bitinia (Rome 1953) 29-35. [Nuchelmans]


Lijst van Namen