Pharnaces


Pharnaces (Φαρνάκης), naam van twee koningen, een van Pontus en een van het Bosporus-rijk.

(1) Pharnaces I, zoon van Mithridates III, regeerde over Pontus van ca. 185 tot 169 vC; hij veroverde de rijke griekse kolonie Sinope en vestigde er zijn residentie (183). Vervolgens deed hij een inval in het gebied van koning Eumenes II van Pergamum, die deze echter met behulp van de Romeinen en anderen kon afslaan (179). Uit de kolonies Cerasus en Cotyora op de kust vormde hij de stad Pharnacia.Lit. E. Diehl (PRE 19, 1849-1851).(2) Pharnaces II, zoon van Mithridates VI en achterkleinzoon van Pharnaces I, werd in 63 vC door de Romeinen als beloning voor het jegens zijn vader gepleegde verraad - erkend als koning van het door Mithridates bij Pontus ingelijfde Bosporus-rijk, dat hij met grote delen van Zuid-Rusland uitbreidde. Van de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius (49-45) profiteerde hij om Colchis, Klein-Armenië en delen van Cappadocië te veroveren; de romeinse stadhouder van Asia, Calvinus, versloeg hij bij Nicopolis, maar in 47 vC werd hij zelf bij Zela door Caesar zo snel overwonnen dat deze naar Rome kon schrijven: veni, vidi, vici. P. vluchtte naar zijn rijk op de Krim, waar hij door opstandelingen vermoord werd.Lit. Th. Lenschau (PRE 19, 1851-1853). [Nuchelmans]


Lijst van Namen