Anytus

Anytus (Ἄνυτος) van Athene, zoon van Anthemion, een welgesteld leerlooier en leider van de democratische partij, die in 399 vC de voornaamste aanklager was in het proces tegen Socrates. In 409 kon hij als commandant van een vlooteskader niet beletten dat Pylus voor de Atheners verloren ging; door een storm teruggeslagen, werd hij na zijn terugkeer in staat van beschuldiging gesteld, maar vrijgesproken.

In 403 had hij een belangrijk aandeel in de verdrijving van de Dertig en het herstel van de democratie.

In Plato's dialoog Meno wordt A. geschilderd als een rechtschapen man en hartstochtelijk vijand van de sofisten. Zijn optreden tegen Socrates werd naar alle waarschijnlijkheid ingegeven door de eerlijke overtuiging dat hij in het belang van zijn vaderstad handelde. Dat A. na Socrates' dood verbannen en zelfs vermoord zou zijn, berust vermoedelijk op latere legendevorming. [Nuchelmans]


Lijst van Namen