Apollodorus van Athene

Apollodorus (Ἀπολλόδωρος) van Athene, atheens politicus, geboren ca. 394 vC. Als aanhanger van Demosthenes stelde hij in 349 voor, de overschotten van het staatsbudget te besteden voor militaire hulp aan het door Philippus van Macedonië bedreigde Olynthus in plaats van voor de opvoering van toneelstukken. In de raad en de volksvergadering bereikte A. zijn doel, maar de volksrechtbank verklaarde het besluit ongeldig: A. werd veroordeeld tot een boete van een talent. Acht onder Demosthenes' naam overgeleverde redevoeringen hebben betrekking op een langdurig erfenis-proces dat A. tegen Phormio c.s. voerde. Van deze acht (nrs. 36, 45, 46, 49, 50, 52, 53 en 59) zijn de laatste zes zo goed als zeker niet van Demosthenes, maar van A.


Lit. Kirchner (PRE 1, 2848vL - P. Cloché, Démosthène et la fin de la démocratie athénienne (Paris 1957).


Lijst van Namen