Bias

Bias (Βίας) van Priëne, een van de zeven wijzen. Als heerser over zijn vaderstad in de 6e eeuw vC zou hij zich een grote faam van wijsheid hebben verworven. Volgens Herodotus (1,170) deed hij op het panionische congres van 546 vC het voorstel dat de Ioniërs zich aan de dreigende perzische heerschappij zouden onttrekken door gezamenlijk naar Sardinië te verhuizen. Een langdurige vete tussen Priëne en Samos wist hij bij te leggen. Verhalen over contacten met koning Amasis van Egypte en over een ingrijpen in de tweede messeense oorlog moeten toegeschreven worden aan de latere sagenvorming rond de persoon van B., aan wie door het nageslacht ook vele wijze uitspraken in de mond gelegd werden.

Een borstbeeld van B. uit het begin van de hellenistische periode bevindt zich in de Sala delle Muse van het Vaticaans Museum (zie hiernaast); afbeeldingen van hem komen ook op munten van Priëne voor.


Lit. O. Crusius (PRE 3, 383-389). [Nuchelmans]


Lijst van Namen