Amasis

kopAmasis (Ἄμασις), griekse transcriptie van i'h-ms.w (de maan is geboren). Deze archaïserende vorm stamt van Herodotus 2, 154; 162-163; 169; 172-182 enz. Manetho schrijft Ἄμωσις.

(1) Ahmosis.

(2) Amasis, vijfde koning van de 26e dynastie (569-526). Volgens Herodotus usurpeerde hij de troon tijdens een opstand van de egyptische soldaten tegen Apriës.

Een strijd tussen beiden wordt vermeld door een egyptische stèle uit Elefantine (thans in het Museum te Kairo). De bewijzen die men tegen zijn onedele afkomst aangevoerd heeft zijn ongeldig gebleken. In de Pap. dem. Parijs 215 (Bibliothèque Nationale) wordt A. ais een dronkaard geschilderd, wat er schijnt op te wijzen dat er in de volksliteratuur verhalen over hem in omloop waren die aan Herodotus meegedeeld zijn. Hij wordt ook genoemd in een verminkte inscriptie van Nebukadnezar II (ANET 308b). Op rekening van de filhelleense politiek, die ook A. voerde, wordt geschreven het feit dat hij aan de Grieken de egyptische stad Naucratis schonk, waar reeds een milesische kolonie bestond (Strabo 17, 1, 18). Dit was echter tevens een middel om toezicht uit te oefenen op de griekse handel en invoer. De overplaatsing van de ionische en carische huurlingen uit de Stratopeda naar Memphis gebeurde op het einde van zijn regering. Dat hij verdragen zou gesloten hebben met Croesus van Lydië, Polycrates van Samos, met Cyrene, en dat hij aan griekse tempels wijgeschenken zou hebben gestuurd, past goed in het kader van een alliantie tegen de dreigende perzische macht. De archeologische vondsten in de Delta bevestigen gedeeltelijk Herodotus' gegevens over A.'s bouwbedrijvigheid te Memphis en te Saïs en voornamelijk de beschrijving van zijn grafmonument.


Lit. H. De Meulenaere, Herodotos over de 26e dynastie (Bibl. du 'Muséon' 27; Leuven 1951, 85-123).


(3) Amasis, egyptische generaal die het leger van Psammetichus II (594-588) aanvoerde tijdens de veldtocht in Nubië, terwijl de phenicische, joodse en griekse huurlingen (Ioniërs, Rhodiërs en Cariërs) onder het bevel stonden van Potasimto. A. is vooral bekend door een griekse inscriptie over deze veldtocht (de oudste in een oost-grieks alfabet) op het linker scheenbeen van de tweede kolos van Ramses II voor de tempel van Abu-Simbel.


Lit. H. De Meulenaere, ib., 68v. Jongste uitgave van de inscriptie: A. Bernand/O.Masson, Les inscriptions grecques d'Abou-Simbel (REG 70, 1957, 1-46).


(4) Amasis, volgens Herodotus 4, 167; 201; 203 bevelhebber van de expeditie welke Aryandes, satraap van Egypte onder Darius I, naar Libye zond om een opstand te onderdrukken. Hij was waarschijnlijk een Pers, die een egyptische naam aangenomen had (Herodotus 4, 167; vgl. 1, 125); volgens Polyaenus 7, 28, 1 was zijn naam Arsames.


Lit. Drioton/Vandier 601. G. Posener, La première domination perse en Égypte (Bibl. d'Études 11; Kairo 1936, 4147; 177v). [Vergote]


Lijst van Koningen Lijst van Namen