Manetho

Manetho (Μανεθώς en Μανεθών), egyptische priester die onder Ptolemaeus I Soter in het grieks een geschiedenis van Egypte (Αἰγυπτιακά) schreef. Dit werk is, evenals andere boeken die aan hem toegeschreven worden, verloren gegaan, maar uittreksels ervan zijn bewaard in Flavius Josephus, Contra Apionem. Van de Aegyptiaca werd reeds in de oudheid een epitome vervaardigd in de vorm van een lijst van dynastieën met vermelding van de regeringsjaren van de koningen en, sporadisch, van enkele gebeurtenissen. Deze is fragmentarisch bewaard in de Wereldkroniek (Χρονογραφίαι) van Iulius Africanus (Sextus), de grondlegger van de christelijke chronografie in de 3e eeuw nC, welke op haar beurt werd overgeleverd in de Χρονικοὶ κάνονες van Eusebius van Caesarea, in 303 gepubliceerd, en in de werken van de bijzantijnse kroniekschrijvers Georgius bijgenaamd Syncellus (Ἐκλογὴ Χρονογραφίας, ca. 800 nC) en Georgius Cedrenus, alsook in het Chronicon Paschale.

Aan M. hebben de egyptologen de indeling van de egyptische geschiedenis in 30 (of 31) dynastieën ontleend, alsmede de transcriptie van de meeste koningsnamen.

Over zijn leven is weinig bekend. Meestal wordt aanvaard dat hij uit Sebennytus (Samannud) in de Delta stamde en dat hij hogepriester was te Heliopolis. Volgens Plutarchus, De Iside et Osiride 28, speelde hij samen met de Griek Timotheus een rol bij het identificeren van het beeld van Pluto dat Ptolemaeus I uit Sinope naar Alexandrië liet overbrengen. Door hun toedoen werd dit het beeld van de god Sarapis, wiens cultus door deze vorst ingesteld werd (Waddell, fragment 80).


Lit. R. Laqueur (PRE 27, 1060-1102). Uitgave met engelse vertaling bij W. G. Waddell, M.; Ptolemy (Loeb Class. Libr., London 1940). [Vergote]


Lijst van Auteurs Lijst van andere personen