Iulius

(1) Iulius Africanus (Sextus) werd in Jeruzalem geboren en leefde later in Emmaus (Nicopolis). Hij volgde voordrachten van Heraclas in Alexandrië en was bevriend met Origenes. Voor keizer Alexander Severus richtte hij in het Pantheon te Rome een openbare bibliotheek in. Blijkens zijn werken huldigde hij zeer syncretistische opvattingen. Zijn dood valt na 240. - Van zijn 5 boeken Wereldkroniek (Χρονογραφίαι), die gaat tot ca. 217, zijn fragmenten bewaard. De gegevens uit de heidense, -oudtestamentische en christelijke geschiedenis zijn hier synchronisch naast elkaar geplaatst. Volgens I. zal de wereld 6000 jaar bestaan; Christus is in 5500 geboren; het 7e millennium is het duizendjarig rijk.

Zijn werk heeft invloed gehad op de kronieken van Hippolytus en Eusebius van Caesarea, alsmede op de latere byzantijnse kroniekschrijvers. Van het werk Keami, (Borduursels) in 24 boeken, aan Alexander Severus opgedragen, zijn vrij grote fragmenten bewaard. Verder bezitten wij nog gedeelten van een brief.


Lit. Uitgaven: MPG 10, 63-94. W. Reichardt, TU 34, 3 (Leipzig 1909). J. R. Vieillefond, Jules Africain, Fragm. des Cestes (Paris 1932). [Bartelink]


(2) Iulius I, bisschop van Rome (337-352). Van hem zijn 2 griekse brieven bewaard bij Athanasius, Apologia contra Arianos 21-35 en 52-53 (Athanasius verbleef in 339 te Rome). Het eerste schrijven (341) bevat een krachtige verdediging van Athanasius, het tweede is een geleidebrief voor Athanasius (346), gericht aan de kerk van Alexandrië. Een drietal geschriften van Apollinaris van Laodicea is op naam van I. overgeleverd: De unione corporis et divinitatis in Christo, De fide et incarnatione en een brief aan een presbyter Dionysius. [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen