Darius

Darius (Δαρεῖος, oud-perzisch Dârayavahus), naam van drie koningen uit de perzische dynastie van de Achaemeniden.

dareios op vaas(1) Darius I de Grote, zoon van Hystaspes, de roemruchtste perzische koning (522-486), opvolger van Cambyses II. D. bracht de usurpator Gaumata, die zich voor Cambyses' broer Smerdis uitgaf, ten val en dempte de opstanden in het gehele rijk, waarvan hij mededeling doet in zijn drietalige inscriptie (oud-perzisch, elamitisch en akkadisch) op een rotswand te Bisutun. Nadien ondernam hij een aantal veldtochten in Egypte (518), in Indië (voor 513), tegen de Scythen (513), tegen Libië en Cyrenaica (512) en tegen de ionische steden (ionische opstand, 499-494), maar zijn expedities tegen de steden van het griekse moederland mislukten (schipbreuk bij Athos, 492, en nederlaag bij Marathon, 490). D. was de grote organisator van het perzische rijk, dat in twintig satrapieën verdeeld werd en door een reusachtig wegennet (o.a. de beroemde 'koningsweg') met de residentie werd verbonden. Een goed georganiseerde postdienst verzekerde de uitvoering van 's konings besluiten; hij liet gouden munten met zijn beeldenaar slaan, de darieken. Hij richtte grootse bouwwerken op te Persepolis, dat door hem gesticht werd, te Susa en te Ecbatana. Op godsdienstig gebied was D. tolerant.


Lit. Herodotus 3, 70-260; 4, 1-145; 5, 1-54, 97-126; 6, 1-50, 94-140; 7, 1-4. - H. Swoboda (PRE 4, 2184-2199). - F. König, Relief und Inschrift des Königs Dareios I. (Leiden 1938). P. Junge, Dareios I., König der Persen (Leipzig 1944). [Vanden Berghe]


(2) Darius II Ochus, een van de 17 bastaardzonen van Artaxerxes I, satraap van Hyrcanië en vervolgens van 423 tot 404 koning van het perzische rijk. Zijn zwakke regering wordt gekenmerkt door talrijke opstanden en hofintriges; dit leidde onder meer tot de afval van Egypte (410vv). Deze tegenslagen werden voor een deel gecompenseerd in het Westen, waar de bekwame satrapen Tissaphernes, Pharnabazus en Cyrus minor met groot succes intervenieerden in de peloponnesische oorlog. In 405 werd D. tijdens een expeditie tegen de Carduchen ziek; het volgende jaar stierf hij. Hij was gehuwd met zijn halfzuster Parysatis en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Artaxerxes II Mnemon.


Lit. H. Swoboda (PRE 4, 2199-2205).


mozaiek(3) Darius III 'Codomannus', zoon van Arsames, laatste koning uit de dynastie der Achaemeniden. Hij regeerde van 335 tot 331 en werd door Alexander de Grote bij Issus (333) en Gaugamela (331) verslagen, waardoor er een einde kwam aan het oud-perzische rijk. Te Hecatompylus ten zuiden van de Kaspische Zee werd de vluchtende vorst door Alexander ingehaald, maar zwaar gewond op de weg achtergelaten door zijn neef Bessus, stierf hij (juli 330) nog voordat Alexander arriveerde. Zijn onvoltooid graf bevindt zich aan de voet van het paleizenterras te Persepolis. Alexander nam later Darius' dochter Statira tot tweede echtgenote.


Lit. H. Swoboda (PRE 4, 2205-2211). [Nuchelmans]


Stamboom Lijst van Namen