Pharnabazus

Pharnabazus (Φαρνάβαζος), perzische satraap van Klein-Phrygië van ca. 413 tot 392 vC. P. steunde in de peloponnesische oorlog aanvankelijk de Spartanen, vanaf 409 de Atheners. Na de nederlaag van Athene (404) vond de voortvluchtige Alcibiades onderdak bij hem, maar op aandringen van Lysander liet P. hem om het leven brengen. In de spartaans-perzische oorlog van 400 tot 394 werd zijn residentie Dascylium door de Spartanen tweemaal verwoest. In 394 bracht hij samen met Conon de spartaanse vloot bij Cnidus de beslissende nederlaag toe. In 392 werd P. teruggeroepen naar Susa; in de volgende jaren was hij belast met het onderdrukken van de opstand in Egypte, waarbij hij weinig succes had.


Lit. Th. Lenschau (PRE 19, 1842-1848). [Nuchelmans]


Lijst van Namen