Marathon

kaartMarathon (Μαραθών), dorp aan de oostkust van Attica, hemelsbreed ca. 25 km ten noordoosten van Athene. Uit de myceense tijd dateren koepelgraven met rijke bijgaven. De vlakte van M. is vooral bekend door de overwinning die de Atheners onder Miltiades in september 490 vC behaalden op de Perzen. De 10.000 Atheners, versterkt met een contingent van 1000 Plataeërs, kampeerden bij het heiligdom van Heracles op de noordoostelijke uitlopers van de Pentelicon (thans Agrieliki). Op aanraden van Miltiades ondernamen zij ondanks een regen van pijlen een stormloop op de Perzen over een afstand van 8 stadiën (1,5 km). Waar thans de 9 m hoge atheense grafheuvel (σωρός) staat, ca. 5 km ten zuiden van het moderne dorp Marathona, raakten zij slaags. De beide vleugels der Grieken forceerden een doorbraak en vielen vervolgens het perzische centrum, dat aan de winnende hand was, in de rug aan. Zij wisten echter niet te verhinderen dat een groot gedeelte van de Perzen de schepen bereikte en ontkwam.

grafheuvelGriekse opgravingen hebben in 1890 de atheense grafheuvel blootgelegd, waaruit een groot aantal zwartfigurige lecythen te voorschijn kwam. Bij recent onderzoek in 1970 is het massagraf van de Plataeërs blootgelegd met dezelfde ceramiek. Herodes Atticus werd geboren in M. en bezat er een landgoed; vele van zijn familieleden werden er begraven.


Lit. Herodotus 6, 102-117. Pausanias, Periegesis 1, 32. - W. Wrede (PRE 14, 1426-1430). G. Bermond Montanari/E. Paribeni (EAA 4, 822v). - W. K. Pritchett, M. (University of California Publications in Classical Archaeology 4, 2, Berkeley/los Angeles 1960). Id., Studies in Greek Topography 1 (Berkeley/Los Angeles 1965). E. Vanderpool, A Monument to the Battle of M. (Hesperia 35, 1966, 93-116). Recente opgravingsverslagen van J. P. Michaud in Bulletin de Correspondance Hellénique 94, 1970, 919-924; 95, 1971, 837-840. [J. A. de Waele]


Kaart