Miltiades

Miltiades (Μιλτιάδης), griekse eigennaam. Vermelding verdienen twee aanzienlijke Atheners.

(1) Miltiades de oudere, zoon van Cypselus, geboren ca, 590 vC. Omstreeks 560 koloniseerde hij onder Pisistratus de thracische Chersonnesus, waar hij praktisch als een onafhankelijk vorst heerste. Wanneer hij stierf, is onzeker.


Lit. Herodotus 6, 34-37.


(2)ravenna Miltiades de jongere (ca. 550-489), zoon van Cimon en neef van Miltiades (hiervoor). In 524 werd hij door Hippias naar de thracische Chersonnesus gezonden, waar hij een soortgelijke positie innam als zijn oom en ook het eiland Lemnus voor Athene bezette. In 513/512 nam M. deel aan de tocht van Darius I tegen de Scythen; naderhand echter distancieerde hij zich van de Perzen en verleende hij steun aan de ionische opstand.

helm
De helm die
Miltiades in Olympia wijdde
Na de val van Milete (494) voelde hij zich niet meer veilig op de Chersonnesus en keerde hij terug naar Athene, waar tegenstanders tevergeefs probeerden hem wegens tiranniek optreden tegen de kolonisten te laten veroordelen (493). Hij werd tot strateeg gekozen en onder zijn commando behaalden de Atheners tijdens de tweede perzische oorlog bij Marathon een beslissende overwinning (490). Het volgend jaar ondernam M. een expeditie tegen Parus, die echter volledig mislukte. Zwaar gewond keerde hij naar Athene terug, waar hij door Pericles' vader Xanthippus werd aangeklaagd wegens volksbedrog. M. moest een boete van 50 talenten betalen en stierf korte tijd later aan zijn verwondingen.

M. was in tweede echt gehuwd met Hegesipyle, een dochter van de thracische koning Olorus; uit deze verbintenis werd Cimon geboren. Een marmeren herme van M. die zich in het museum van Ravenna bevindt en uit de 2e eeuw nC dateert, gaat vermoedelijk terug op een origineel uit de 5e eeuw vC (foto rechtsboven).


Lit. Herodotus 4, 137v; 6, 3941, 103-120, 132-140. Nepos' biografie van M. - E. Obst (PRE 15, 1679-1705). - H. Berve, M. Geschichte des Mannes und seiner Zeit (Hermes, Einzelschrift 2, Berlin 1937). H. Bengtson, Einzelpersönlichkeit und athenischer Staat zur Zeit des Peisistratos und des M. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akad. Wiss. 1939, 1). H. T. Wade-Gery, M. (JHS 71, 1951, 212-222). K. Kinzl, M.-Forschungen (Diss. Wien 1968). [Schouten]


Lijst van Namen