Herodes Atticus

buste Parijs LouvreHerodes (Ἡρώδης) Atticus (101-177), beroemde griekse retor van de zg. tweede sofistiek, geboren te Marathon; zijn volledige naam was Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes. Opgeleid te Athene door Scopelianus, Secundus, Munatius, Taurus, (Favorinus en Polemon, maakte hij snel carrière in keizerlijke dienst en bekleedde hoge ambten: ca. 135 was hij keizerlijk commissaris voor de vrije steden van Klein-Azië, in 143, samen met Fronto, consul. Door zijn huwelijk met Annia Regilla was H. verwant met de gemalin van Antoninus Pius; tijdens een van zijn verblijven in Rome telde hij de prinsen Marcus Aurelius en Lucius Verus onder zijn leedingen. De laatste decennia van zijn leven bracht hij meestal in Attica door. Zijn vrouw en kinderen stierven jong.

H. was een van de rijkste mensen van de oudheid; zijn vader had een grote schat gevonden - en besteedde enorme sommen aan de verfraaiing van Athene (marmeren stadion, odeon en Tyche-tempel), Olympia (waterleiding en nymphaeum), Delphi (stadion), Corinthe en andere steden. Hij had een onsympathiek karakter, maar genoot als redenaar en leraar grote faam. Als voorstander van een consequent atticisme (Grieken VII.D.6) heeft hij veel bijgedragen tot de verbreiding van deze stijlrichting. De voornaamste leerlingen van H. waren Aelius Aristides, Gellius, Hadrianus (2) en Chrestus.

Van de talrijke geschriften (redevoeringen, brieven, diatriben enz.) van H. is alleen een rede Περὶ πολιτείας bewaard gebleven; deze is u, sterk geïnspireerd op een rede van Thrasymachus dat sommigen het stuk in de 5e of 4e eeuw vC willen dateren. Het uiterlijk van H. is ons bekend door een in Corinthe gevonden herme en een kop in het Louvre (zie hiernaast).


Lit. Beste moderne editie: E. Drerup, Ἡρώδου περὶ πολιτείας (Paderborn 1908). - K. Münscher (PRE 8, 921-954). P. Graindor, Un milliardaire antique. H.A. et sa famille (Kaïro 1930). H. C. Rutledge, H.A. World Citizen (Diss. Ohio State University 1960). [Nuchelmans]


Lijst van Namen