Fronto

Fronto (ca. 100 - ca. 166), redenaar, advocaat en leraar in de welsprekendheid. Geboren in Cirta in Numidië, werd Marcus Cornelius F. in de jaren dertig van de 2e eeuw door Antoninus Pius belast met de retorische opleiding van de prinsen Marcus Aurelius en Lucius Verus; met alle drie is hij zijn leven lang bevriend gebleven. In 143 bekleedde hij het consulaat.

Van Fronto's redevoeringen, die hem grote faam bezorgden, bezitten we slechts schaarse fragmenten. In het begin van de 19e eeuw ontdekte Angelo Mai in de codices Ambrosianus E 147 sup. en Vaticanus Latinus 5750 (twee stukken van een palimpsest uit het klooster Bobbio) een grote verzameling zowel in het grieks als in het latijn gestelde brieven en briefjes uit Fronto's correspondentie met Marcus Aurelius, Lucius Verus, Antoninus Pius en diverse vrienden; sommige van deze brieven, die grotendeels over retorische problemen gaan, hebben als bijlage retorica-oefeningen.

F., die we uit zijn correspondentie als een eerlijk en hoogstaand man leren kennen, verwachtte voor de opvoeding van jonge mensen meer van de welsprekendheid dan van de wijsbegeerte. Als schrijver was hij in Rome het middelpunt van een archaïserende beweging, waarvan de leden, mede onder invloed van de gelijktijdige tweede sofistiek, hun taal en stijl verrijkten met woorden en wendingen die zij opdiepten uit door hen bewonderde prae-klassieke auteurs als Ennius, Lucilius, Cato en Sallustius. Hierdoor ontstond een onnatuurlijke, barokke stijl, die zijn stempel op vele auteurs heeft gedrukt (Apuleius; Gellius) en het latijn van de volgende eeuwen diepgaand heeft beïnvloed.


Lit. Uitgaven: Editiones principes A. Mai, M. Cornelii Frontonis opera inedita (Milaan 1815). Id., M. Cornelii Frontonis Epistulae (Rome 1823). Beste recente edities: M. van den Hout, M. Comelii Frontonis Epistulae (Diss. Nijmegen; Leiden 1954). Met engelse vertaling: C. Haines, The Correspondence of M. Cornelius F. 1-2 (Loeb Class. Libr., London 1919v). - J. Brzoska (PRE 4, 1312-1340). - A. Schmitt, Das Bild als Stilmittel Frontos (München 1933). R. Marache, Mots nouveaux et mots archaïques chez Fronton et Aulu-Gelle (Paris 1957). M. Portalupi, Marco Cornelio Frontone (Turijn 1961). [Nuchelmans]Lijst van Auteurs