Romeinse auteurs en stromingen


A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

 
Acciustragediedichter (170-ca. 85 vC)
Gaius Aciliusromeins senator en geschiedschrijver (2e eeuw vC)
Sextus Aelius Paetus Catusrechtsgeleerde en politicus (2e eeuw vC)
Quintus Aelius Tuberorechtsgeleerde en geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Aelius Stiloeerste romeinse filoloog van betekenis (ca.154-90)
Lucius Afraniusbelangrijkste auteur der fabula togata (2e helft 2e eeuw vC)
Albinovanus Pedoromeins dichter (1e eeuw vC)
Ambrosiasterschrijver van aan Ambrosisu toegeschreven werken
Ambrosiuschristelijk auteur (340 [of 333]? -397)
Ammianus Marcellinusgeschiedschrijver (ca. 330 - 390)
Ampeliusromeinse schrijver van een compendium (3e-4e eeuw nC)
Antistius Labeoeen van de knapste romeinse juristen (1e eeuw vC)
Apiciusschrijver v.e.kookboek (2e eeuw n.C.)
Apocolocyntosistitel van satyrische werk van Seneca
Apuleiusredenaar, wijsgeer en schrijver (ca. 123 - 180 nC)
Aquila Romanusromeins retorica-leraar (3e eeuw nC)
Arabianuschristelijk auteur (ca.200 nC)
Arnobius de Oudereretor (ca.300 nC)
Arnobius de Jongeremonnik en schrijver (1e helft 5e eeuw nC)
Ars Poeticabrief van Horatius, die handelt over de poëzie
Asconius Pedianusschrijver v.commentaren op de grote latijnse prozaschrijvers en dichters (9 vC-76 nC of 3-88)
Gaius Asinius Polliostaatsman en literator (76 vC- 5 nC)
Lucius Ateius Praetextatusgeleerde (1e eeuw vC)
Gaius Ateius Capitorechtsgeleerde (ca. 40 vC - 22 nC)
Atellanaoude romeinse volksklucht
Atilius Fortunatianusschrijver over metriek (4e eeuw nC)
Auctor ad Herenniumauteur van de z.g. Rhetorica ad Herennium (85 v.C.)
Aufidius Bassusgeschiedschrijver (1e eeuw nC)
Augustinuskerkleraar, bisschop v.Hippo Regius en auteur (354-430)
Decimus Magnus Ausoniusdichter v.gallische oorsprong (ca. 310 nC-393 nC)
Avianusromeinse dichter v.fabels (ca. 400 nC)
Rufius Festus Avienuslatijnse dichter (tweede helft 4e eeuw nC.)
 
Bibaculusromeinse dichter (eerste helft 1e eeuw vC)
BoëthiusRomeins filosoof en dichter (ca. 480-526)
 
Caecilius Statiusauteur van fabulae palliatae (1e helft 2e eeuw vC)
Caecilius van Caleacteretor en literair criticus v.joodse afkomst (1e eeuw vC)
Sextus Caecilius Africanusromeinse rechtgesgeleerde (2e eeuw nC)
Caesarschrijver v.De Bello Gallico (100-44 vC)
Caesius Bassusdichter (1e eeuw nC)
Calcidiuschristelijk neo-platonicus (begin 5e eeuw nC)
Calpurnius Flaccusretor (2e eeuw nC)
Titus Calpurnius Siculusdichter (1e eeuw nC)
Carmenrituele formule,gebed of religieus lied
Carmina Einsidlensiatwee latijnse bucolische gedichten
Carmina Priapea85 latijnse epigrammen ter ere van Priapus
Johannes Cassianuschristelijk auteur (ca. 360-ca. 435)
Cassius Dionysiusgrieks vertaler (ca. 90 vC)
Lucius Cassius Heminageschiedschrijver (midden 2e eeuw vC)
Marcus Porcius Catoberoemde auteur v.werk over landbouw (234-149)
Catullusberoemde dichter (1e eeuw vC)
Aulus Cornelius Celsusschrijver v.latijnse encyclopedie (1e eeuw nC)
Publius Iuventius Celsusromeins jurist (2e eeuw nC)
Censorinuslatijns grammaticus (3e eeuw nC)
Charisiusgrammaticus (4e eeuw nC)
Cicerostaatsman, redenaar en schrijver (106-43 vC
Lucius Cincius Alimentusgeschiedschrijver (3e eeuw vC)
Lucius Cincius Alimentusschrijver over politieke, rechts- en taalgeschiedenis (1e eeuw vC)
Gaius Helvius Cinnadichter (1e eeuw vC)
Claudianusdichter (ca. 365-404 nC)
Quintus Claudius Quadrigariusromeins geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Cledoniusgrammaticus (5e eeuw nC)
Lucius Coelius Antipaterjurist, redenaar en historicus (eind 2e eeuw vC)
Columellaschrijver v.boek over landbouw (1e eeuw nC)
Commodianuschristelijk latijns dichter (3e eeuw nC (?))
Consentiuslatijnse grammaticus (5e eeuw nC)
Consolatio ad Liviamlatijns troostgedicht, gericht aan Livia (9 vC)
Copatitel van een latijnse elegisch gedicht
L. Annaeus Cornutusstoïcijns filosoof en auteur (1e eeuw nC)
Cremutius Cordussenator en geschiedschrijver (1e eeuw nC)
Culextitel van een latijnse elegisch gedicht
Curtius Rufusschrijver v.e.Historia Alexandri Magni (1e eeuw nC)
Cyprianusbisschop en auteur 3e eeuw nC)
Cyprianuschristelijk dichter (5e eeuw nC)
 
Damasusbisschop van Rome en auteur ( -384 nC)
Dicta Catonisverzameling van 144 latijnse zedespreuken (3e eeuw nC)
Diomedesgrammaticus (4e eeuw nC)
Aelius Donatusberoemdste grammaticus van de 4e eeuw nC
Tiberius Claudius Donatusauteur van commentaar op de Aeneis (eind 4e eeuw nC)
 
Eclogeuitgelezen gedicht, kort gedicht
Enniusbelangrijkste romeinse dichter v.d.archaïsche periode (239-169 vC)
Eumeniusretoricaleraar en auteur v.lofrede (ca. 300 nC)
Eutropiusgeschiedschrijver (4e eeuw nC)
 
Fabius Pictoreerste romeinse geschiedschrijver (ca. 254 vC- ?)
Fabulaverhaal, fabel, toneelstuk
Fanniusgeschiedschrijver en redenaar (2e helft 2e eeuw vC)
Fenestellageschiedschrijver (1e eeuw nC)
Sextus Pompeius Festusepitomator v.De verborum significatu v.Verrius Flaccus (einde 2e eeuw nC)
Firmicus Maternusretor (4e eeuw nC)
Florusgeschiedschrijver en dichter (2e helft 1e eeuw nC)
Atilius Fortunatianustaalkundige (ca. 300 nC)
Gaius Chirius Fortunatianustaalkundige (4e eeuw nC)
Fragmenta iuris Vaticanaverzameling excerpten uit de romeinse juridische wetgeving (4e eeuw nC)
Frontinusofficier, magistraat en auteur (ca. 35-103)
Frontoredenaar, advocaat en leraar in de welsprekendheid (ca. 100-ca. 166)
 
Gaiuseen van de beroemdste romeinse juristen (ca. 140 en ca. 180 nC)
Cornelius Galluspoliticus en dichter (70-26 vC)
Gargilius Martialisauteur v.werken over de tuinbouw en veeartsenijkunde (3e eeuw nC)
Gnaeus Gelliusgeschiedschrijver (2e eeuw vC)
Aulus Gelliusschrijver (2e eeuw nC)
Grammaticavaardigheid om letters (γράμματα) te lezen en te schrijven
Granius Licinianusromeinse geschiedschrijver (2e eeuw nC)
Grattiusdichter (1e eeuw vC)
Grilliusromeinse filoloog (4e/5e eeuw nC)
 
Helenius Acrongrammaticus 2e eeuw nC
Hieronymus van Stridonchristelijk auteur (ca. 347-419/420 nC)
Hilarius van Poitiersbisschop v.Poitiers en auteur (ca. 315-367)
Aulus Hirtiuspoliticus en auteur (ca. 90-43 vC)
Historia Augustaverzameling levens van 30 romeinse keizers
Horatius1 v.d.grootste romeinse dichters (65-8 vC)
Hyginusdirecteur van de palatijnse bibliotheek (2e helft 1e eeuw vC)
Hyginus 'Gromaticus'romeinse landmeter en auteur (ca. 100 nC)
Hyginus 'Mythographus'auteur v.e.mythologisch en een astronomisch handboekje (2e eeuw nC)
 
Ilias Latinagedicht v.1070 dactylische hexameters met een samenvatting v.d.griekse Ilias (1e eeuw nC)
Itinerarium Alexandriverslag v.d.reis v.Alexander de Grote
Iulius Obsequensauteur van een Liber prodigiorum (1e eeuw vC)
Iulius Romanusgrammaticus (3e eeuw nC)
Iulius Valerius Alexander Polemiusauteur v.latijnse vertaling v.pseudo-Callisthenes' Alexander-roman
Iulius Victorauteur van een retoricahandboek
Marcus Iunianus Iustinusauteur v.e.Epitome uit de Historiae Philippicae v.Pompeius Trogus
Iuvenalisschrijver van satiren (2e helft 1e eeuw-1e helft 2e eeuwnC)
Iuvencusspaans priester en auteur v.evangelie-harmonie (4e eeuw nC)
   
Laberiusmimendichter (106-43 vC)
Lactantiusoudchristelijk schrijver (4e eeuw nC)
Laeviusdichter v.liefdesliederen (ca. 100 vC)
Laudatio Turiaeinscriptie waarin adellijke vrouw geprezen wordt (1e eeuw nC)
Laus Pisonisgedicht van 261 hexameters
Lesbianaam waarmee Catullus zijn geliefde aanspreekt
Liviushistoricus (59 vC-17nC)
Livius Andronicuseerste romeinse dichter (ca.284-204 vC)
Lucanusdichter (1e eeuw nC)
Luciferchristelijk auteur (gestorven 370/371)
Luciliussatirenschrijver (180-103 vC)
Lucretiusdichter van De rerum natura (94-55 vC)
Lygdamusdichter van zes elegieën (43 vC- ?)
 
Aemilius Macerdichter (1e eeuw vC)
Gaius Licinius Macerpoliticus en geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Macrobiusgeleerde en schrijver (begin 5e eeuw nC)
Maecianuslatijnse dichter (1e eeuw vC)
Ulpius Marcellusrechtsgeleerde (tweede helft 2e eeuw nC)
Marcellus van Sidearts en auteur (2e eeuw nC)
Marcellus Empiricusschrijver v.e.werk De medicamentis (begin 5e eeuw nC)
Marius Maximusbiograaf (ca 200 nC)
Marius Victorinusretor en neoplatoons filosoof (275/300-ca.365 nC)
Martialisgrootste romeinse epigrammendichter (40-ca.104 nC)
Martianus Capellaauteur v.e.encyclopedisch handboek (begin 5e eeuw nC)
Matiusdichter v.mimiamben (eerste helft 1e eeuw vC)
Medicina Pliniicompendium van de geneeskrachtige planten en dieren (ca. 350 nC)
Minucius Felixchristelijk auteur en advocaat (ca. 200)
Moretumtitel van latijns gedicht
Mulomedicinatractaat over het genezen van dieren
 
Naeviusarchaïsche romeinse dichter (ca. 270-201 vC)
Namatianusdichter (5e eeuw nC)
Naucelliusdichter (4e eeuw nC)
Nazariuslatijnse redenaar (4e eeuw nC)
Nemesianusdichter (einde 3e eeuw nC)
Neniagezongen dodenklacht
Neotericiverzamelnaam voor een groep dichters o.a. Catullus (1e eeuw vC)
Neposbiograaf (ca. 100-25 vC)
Nicetaschristelijk latijns auteur (ca. 400 nC)
Nonius Marcelluslexicograaf (begin 4e eeuw nC)
Novatianusoudchristelijk auteur (midden 3e eeuw nC)
Noviusauteur van Atellanae (ca.100 vC)
Nuxlatijns elegisch gedicht
 
Octaviade enige bewaard gebleven fabula praetexta (ca.68 nC)
Optatianusdichter (4e eeuw nC)
Optatusbisschop, schrijver v.e.werk tegen Parmenianus
Orbiliusromeinse grammaticus (1e eeuw vC)
Orosiusoud-christelijk auteur (ca.400 nC)
Ovidiusinvloedrijke dichter (43 vC-18 nC)
 
Pacuviusvroegromeinse tragediedichter (ca. 220-ca. 130 vC)
Palladiusauteur over landbouw (4e eeuw nC)
Panegyrici latiniverzamelnaam voor 12 lofredes (289-313 nC)
Panegyricus Messallaegedicht dat de lof bezingt v.Marcus Valerius Messalla Corvinus
Papinianuseen v.d.knapste romeinse rechtsgeleerden (ca. 200 nC)
Paulinus van Milaanchristelijke auteur,secretaris v.Ambrosius (ca.400 nc)
Paulinus van Nolachristelijke auteur (353-431 nC)
Iulius Pauluseen van de knapste romeinse juristen (begin 3e eeuw nC)
Paulus van Alexandriëschrijver over astrologie (tweede helft 4e eeuw nC)
Persiusdichter (1e eeuw nC)
Pervigilium Venerislentelied ter ere van Venus (2e eeuw nC)
Petroniusschrijver v.e.roman Satyricon (1e eeuw nC)
Phaedrusfabeldichter (eerste helft 1e eeuw nC)
Plautusbelangrijke oudlatijnse dichter (ca. 251-184 vC)
Plinius Maiorbelangrijk auteur van wetenschappelijke werk (23-79 nC)
Plinius Minorpoliticus en belangrijk auteur (61-ca.114 nC)
Plotius Tuccavriend van Horatius en Vergilius, zorgde voor publicatie v.d.Aeneïs
Pompeiusgrammaticus (5e eeuw nC)
Pompeius Trogushistoricus (1e eeuw vC)
Pomponius Bononiensisauteur van Atellanae (eerste helft 1e eeuw vC)
Titus Pomponius Atticusromeins ridder en auteur (109-32 vC)
Pomponius Melaschrijver v.e.aardrijkskundig werk (1e eeuw nC)
Pomponius Secunduspoliticus en auteur (1e eeuw nC)
Sextus Pomponiusjurist (2e eeuw nC)
Porcius Licinusdichter (einde 2e-begin 1e eeuw vC)
Porphyrioauteur van een Horatius-commentaar (3e eeuw nC)
Possidiusbiograaf van Augustinus (370-437)
Priapeagedichten ter ere van de god Priapus
Priscianusgrammaticus (eind 5e, begin 6e eeuw nC)
Probaaanzienlijke christin en auteur v.e.cento (4e eeuw nC)
Marcus Valerius Probusfiloloog (tweede helft 1e eeuw nC)
Proculusjurist (eerste helft 1e eeuw nC)
Propertiusdichter van elegieën (ca.50-ca.16 vC)
Prosper Tiro van Aquitaniëchristelijk auteur (ca.390-ca. 463)
Prudentiuschristelijk dichter (348-na 405 nC)
Pseudo-Apuleianaenkele gedichten die ten onrechte aan Apuleius werden toegeschreven
Pseudo-Ovidianaenkele gedichten die ten onrechte aan Ovidius werden toegeschreven
Pseudo-Quintilianusenkele werken die ten onrechte aan Quintilianus werden toegeschreven
Pseudo-Vergilianaenkele gedichten die ten onrechte aan Vergilius werden toegeschreven
Publilius Syrusauteur van mimen (1e eeuw vC)
 
Queroluskomedie v.e.onbekende auteur (4e eeuw nC)
Quintilianusredenaar en beroemd leraar der welsprekendheid (2e helft 1e eeuw nC)
T. Quinctius Attaoudromeinse komediedichter (100 vC)
 
Gaius Rabiriusepisch dichter (1e eeuw nC)
Remmius Palaemongrammaticus (1e eeuw nC)
Romulusverzameling fabels in latijns proza
Rufinus van Aquileiachristelijk schrijver (ca. 345-410 nC)
Rufinusgrammaticus (5e eeuw nC)
Rufius Festushistoricus (4e eeuw nC)
 
Sabinus Massuriusjurist (eerste helft 1e eeuw nC)
Sacerdosgrammaticus (tweede helft 3e eeuw nC)
Sallustiusgeschiedschrijver (1e eeuw vC)
Salvianuschristelijk schrijver (400-470 nC)
Salviusberoemde rechtsgeleerde (100-ca. 170 nC
Satireproza of poëzie met een spottend karakter
Saturniusoude inheemse versmaat
Seduliuschristelijk latijns auteur (eerste helft 5e eeuw)
Sempronius Asellioromeins geschiedschrijver (2e eeuw vC)
Senecastoïsch filosoof en auteur (4-65 nC)
Seneca pater (rhetor)auteur (55 vC-ca. 40 nC)
Septimius Serenuseen der poetae novelli (begin 2e eeuw nC)
Serviusgrammaticus en Vergilius-commentator (4e eeuw nC)
Sidonius Apollinarischristelijk auteur (432-480/490 nC)
Silius Italicusepisch dichter (1e eeuw nC)
Silviaauteur van de Pergrinatio Egeriae (Aetheriae) (4e eeuw nC)
Lucius Cornelius Sisennaromeins geschiedschrijver (118-67 vC)
SisennaPlautus-commentator (1e eeuw vC)
Solinuslatijsnc schrijver (3e nC)
Papinius Statiusromeins dichter (1e eeuw nC)
Suetoniusromeinse vertegenwoordiger v.d.biografie (70 nC-na 121 nC)
Sulpicius Apollinarisgrammaticus (midden v.d.2e eeuw nC)
Sulpiciaromeinse dichteres (1e eeuw vC)
Sulpiciaromeinse dichteres (1e eeuw nC)
Sulpicius Severuschristelijk auteur v.historisch en hagiografisch werk (ca.363-ca.420)
Sulpicius Victorretorica-leraar vermoedelijk (4e eeuw nC)
Aurelius Symmachusbekende romeinse redenaar en magistraat (4e eeuw nC)
 
Tacitusgrootste romeinse geschiedschrijver (55-na 115 nC)
Terentiusromeins komediedichter (tweede eeuw vC)
Terentianus Maurusauteur v.e.werk over metriek (2e of 3e eeuw nC)
Terentius Scaurusromeins grammaticus (2e eeuw nC)
Tertullianusvroegchristelijke auteur (tegen 160-na 220 nC)
Testamentum Porcellikorte latijnse satirische tekst (3e/4e nC)
Tiberianusromeins dichter (4e eeuw nC)
Tibullusschrijver van liefdeselegieën (ca. 50-19 vC)
Ticida(s)romeins dichter (1e eeuw nC)
Titiniusoudromeinse komediedichter (3e eeuw vC)
Trabearomeinse komediedichter (2e eeuw nC)
Trabeatanaam van een latijnse komedie (2e eeuw nC)
Tribonianusromeinse jurist, samensteller v.h.Corpus Iuris Civilis (530 nC)
Trimalchionaam v.d.gastheer in de Cena Trimalchionis van Petronius
Turnusromeins satiricus (1e eeuw nC)
Turpiliusoudromeinse komediedichter (2e eeuw vC)
 
Ulpianus1 v.d.bekendste romeinse rechtsgeleerden (ca. 170-223 nC)
 
Valerius Aedituuslatijnse auteur van erotische epigrammen (rond 100 vC)
Valerius Antiaseen van de z.g. jongere annalisten (1e eeuw vC)
Valerius Catodichter en geleerde (ca. 100- ? vC
Valerius Flaccusschrijver v.e.mythologisch epos (1e eeuw nC)
Valerius Maximusromeins historicus (1e eeuw nC)
Valgius Rufusdichter en schrijver v.retorisch en grammaticaal werk (1e eeuw nC)
Varius Rufusromeins dichter (1e eeuw vC)
Marcus Terentius Varro v.Reateromeins prototype van encyclopedische geleerdheid (116-27 vC)
Publius Terentius Varroromeinse dichter (1e eeuw vC)
Vegetiusromeins schrijver en compilator (4e eeuw nC)
Velius Longusromeinse grammaticus (2e eeuw nC)
Velleius Paterculusromeinse geschiedschrijver (1e eeuw nC)
Venantius Fortunatusdichter (6e eeuw nC)
Vergiliusbelangrijkste romeinse dichter (70-19 vC)
Vergilius Romanusromeinse dichter van komedies (ca.100 nC)
Verrius Flaccusromeins geleerde (1e eeuw nC)
Vetus Latinaverzamelnaam voor de latijnse vertalingen van de bijbel
Aurelius Victorromeins schrijver (tweede helft 4e eeuw nC)
Victorinus van Pettauchristelijk schrijver en martelaar (3e eeuw nC)
Victorinus Maximusromeins grammaticus
Vitruviusromeins schrijver van een handboek over bouwkunst (1e eeuw vC)
Volcacius Sedigitusauteur v.e.literair-historisch geschrift (ca. 100 vC)
Voltaciliusromeinse biograaf van Pompeius (ca.80 vC)
Maecianus Volusiuslatijnse dichter van historische epiek (1e eeuw vC)
Vopiscus1. patronus van Statius
2. auteur v.d. Historia Augusta
Vulgatade bijbeltekst die in de katholieke kerk gangbaar en gesanctioneerd is
Hoofdpagina