Papinianus

Papinianus, een van de knapste romeinse rechtsgeleerden. Aemilius P. was onder keizer Septimius Severus (193-211), met wie hij bevriend, en misschien ook verwant was, assessor van de praefecti praetorio, magister libellorum (kanselarijchef) en vanaf 203 praefectus praetorio. Septimius' opvolger Caracalla liet hem in 212 terechtstellen, naar het heet omdat P. weigerde Caracalla's moord op diens broer Geta te billijken. Zijn voornaamste werken waren 37 boeken Quaestiones, 19 boeken Responsa en 3 boeken Definitiones, twee verhandelingen over echtbreuk en een geschrift over de bevoegdheden van de politie. Papinianus' gezag blijkt uit het feit dat ca. 1000 excerpten uit zijn werken opgenomen zijn in de Digesta van Justinianus' Corpus iuris, en uit het voorschrift dat bij verschil van opvatting tussen de geconsulteerde rechtsgeleerde bronnen het oordeel van P. moest prevaleren. Zijn geschriften worden gekenmerkt door een grote kritische zin tegenover vroegere juristen, wier stellingen hij scherpzinnig analyseert; hij formuleert uiterst kort en bondig, waardoor hij niet altijd gemakkelijk te begrijpen is. In zijn functie als praefect waren de beroemde juristen Paulus en Ulpianus zijn assessoren; dezen voorzagen Papinianus' werken van Notae. [Nuchelmans]Lijst van Auteurs