Caracalla 211-217
Caracalla is geboren in Lugdunum (Lyon) op 4 april 188 n.C. als oudste zoon van keizer Septimius Severus en Iulia Domna. Hij werd door zijn vader in 196, toen hij Caesar werd, Marcus Aurelius Antoninus genoemd, met de bijnaam Caracalla, naar de Gallische cape die hij graag droeg. Met zijn jongere broer Geta had hij altijd ruzie en Caracalla doodde hem, toen zijn vader bij zijn overlijden in 211 het rijk aan beiden naliet, na een jaar regering. Ook veel aanhangers van Geta vonden toen de dood. Hij was van 202 tot 211 getrouwd met Fulvia Plautilla; hij liet haar toen ombrengen. Hij steunde voornamelijk op het leger en verhoogde het soldij van 500 naar 700 denarii. Hierdoor kwam de staatskas in problemen; hij heeft toen de successierechten verdubbeld en de munt minder waard gemaakt. In 212 gaf hij door de Constitutio Antoniniana het Romeinse burgerrecht aan alle vrij inwoners van het rijk.

In Rome liet hij reusachtige thermen bouwen. In 213 streed hij met succes tegen de Alamannen en voltooide de Zuidduitse limes. Daarna trok hij naar het Oosten en wilde in navolging van Alexander de Grote het rijk der Parthen veroveren, maar werd in Edessa op bevel van de prefect Macrinus gedood.
Klik op een naam voor meer informatie!

Lit. Cassius Dio 77-78. Historia Augusta, Vitae Caracallae, Septimii Severi, Getae. Herodianus 4, 1-13.- Aurelius Victor, Caesares 21. - O. T. Schulz, Der römische Kaiser C. Genie, Wahnsinn oder Verbrechen (Leipzig 1909; poging tot rehabilitatie). W. Reusch, Der historische Wert der C.-Vita (Klio, Beiheft 24, 1931). E. Hohl, Das Ende C.s. Eine quellenkritische Studie (Misc. Acad. Berolinensis 1950, 276-293). E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom 2 (Tübingen 1962) 434-441. - E. Bickermann, Das Edikt des Kaisers C. in Papyrus Giessen 40 (Berlin 1926). E. Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht? Studien über die Bedeutung der Constitutio Antoniniana für die römische Rechtsentwicklung (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abt. 51, 1931, 277vv). Id., Reichsrecht, Volksrecht und Provinzialrecht (ib. 57, 1937. 309-355). [Stolte]
Keizers Rome Lijst van Namen