Macrinus 217 - 218
Marcus Opellius Severus Macrinus, geboren ca. 164 in Caesarea in Mauretanië uit een familie van ridders, werd in 212 onder Caracalla praefectus praetorio. Hij nam deel aan Caracalla's veldtocht tegen de Parthen en had vanwege zijn eigen veiligheid de hand in de vermoording van de keizer, tot wiens opvolger hij door de troepen werd uitgeroepen. Macrinus was de eerste Romeinse keizer die niet uit de senatorenstand kwam. Tegen betaling van een grote schadeloosstelling kon Macrinus vrede met de Parthen sluiten. Zijn zuinigheid, die hem de soldij deed verlagen, de strenge discipline die hij eiste, en zijn begunstiging van ridders boven senatoren ontketenden reacties, die Caracalla's tante, Iulia Maesa, door omkoperij en het verspreiden van valse geruchten nog aanwakkerde, zodat legio III Gallica Heliogabalus of Elagabalus, een kleinzoon van Iulia Maesa, tot keizer uitriep. Macrinus moest vluchten en werd bij Antiochië verslagen en op 8 juni gedood.

muntZijn zoon Diadumenianus, geboren op 14 september 208, werd in het begin van 217 tot senator verheven, in april tot Caesar, einde mei tot Augustus in Apamea in Syrië. In juni 217 werd hij door de senaat tot staatsvijand verklaard en in Zeugma gedood. Zijn naam werd evenals die van zijn vader verdoemd (damnatio memoriae).Lit. Iulius Capitolinus, Opellius M. Cassius Dio, boek 78. Herodianus 4,14-5,4. - H. von Petrikovits (PRE 18, 540-558). F. Panvini Rosati (EAA 4, 759). - H. J. Bassett, M. and Diadumenianus (Diss. Am Arbor 1920). P. Salama, L'empereur Macrin Parthicus Maximus (Revue des Études Anciennes 66, 1964, 334.352). E. Pasoli, Iulius Capitolinus, Opilius M. (Scriptores Historiae Augustae 10, Bologna 1968; met italiaanse vertaling en commentaar). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen