Caesarea

Caesarea (Καισαρεία), naam van verschillende, naar Julius Caesar of keizer Augustus genoemde steden.

theater(1) Caesarea van Palestina of van Straton, havenstad aan de Middellandse Zee tussen Japho en Dor, tussen 9 en 12 vC door Herodes de Grote bij de oude Stratonstoren gebouwd. Door haar gunstige ligging en goede installaties werd C. de belangrijkste havenstad van Palestina. Na de afzetting van Archelaus en de dood van koning Agrippa I (die aldaar stierf: Hand 12,20-23) werd C. residentie der romeinse procuratoren. Het verkeer naar en van Jeruzalem ging over C. (9,30; 18,22; 21,8: Paulus). De bevolking was overwegend heidens, met joodse elementen vermengd. C. was ook de woonplaats van de evangelist Philippus (8,40; 21,8) en de romeinse hoofdman Cornelius, in wiens huis Petrus predikte (10; vgl. 11, 11). aquaductPaulus werd twee jaar gevangen gehouden in C. en sprak daar voor koning Agrippa II (23,23-35; 24,27; 25,1-4.6.13). Nu Qaisarije. De vervallen resten van het hippodroom en het theater, en de haveninstallaties, getuigen van de bouwlust van Herodes. Bij recente opgravingen is een inscriptie gevonden die de naam van Pontius Pilatus vermeldt, tot dusver de enige; vgl. B. Lifshitz (RB 68,1961,115-126) en J. Vardaman (JBL 81,1962,70v). Hij wordt daar praefectus, niet procurator genoemd. In 1960 werd door een onderwaterexpeditie het havengebied onderzocht; bericht: C. Fritsch/S. Ben-Dor (BA 24, 1961,50-59).


Lit. Schürer 1, 389; 2, 134-138. Abel 2, 286v. Kopp 291-294. A. Negev (RB 69, 1962, 412-415). A. Froma (ib. 70, 1963, 578-585). Id. (ib. 71, 1964, 408-410). A. Calderini, L'inscription de Ponce Pilate à Césarée (Bible et Terre Sainte 57, 1963, 8-19). L.I. Levine, C. under Roman Rule (Leiden 1975).


Kaart

pan(2) Caesarea Philippi, vroeger Panias of Paneas, werd in het jaar 3 of 2 vC door Herodes Philippus nabij de bronnen van de Jordaan gebouwd en ter ere van Augustus en zijn eigen persoon C. Ph. genoemd. De synoptische evangeliën localiseren hier de belijdenis van Petrus (Mc 8,27-30 e.p.). Nu Banijas.


Lit. Abel 2, 297v. Kopp 291-294. [v. d. Born]


Afkortingen Kaart


(3) Caesarea in Cappadocië, gelegen tussen de bovenloop van de Halys en het Argaeus-gebergte, ruim 200 km ten noorden van Tarsus; thans Kayseri. De hoofdstad van het zelfstandige (sinds ca. 250 vC) koninkrijk Cappadocië was Mazaca, sinds koning Ariarathes IV Eusebes (220-163) ook Eusebia genoemd. Deze stad ontving omstreeks het begin van de christelijke jaartelling ter ere van keizer Augustus de naam C. Vanaf 17 nC was dit C. hoofdstad van de nieuwe romeinse provincie Cappadocia en bezat een keizerlijke munt. Na keizer Valens (364-378) bleef het hoofdstad van Cappadocia prima. Ca. 330 nC werd in C., dat reeds sinds de 2e eeuw bisschopszetel was, de kerkleraar Basilius geboren.

Bij Eskišehir ten zuidoosten van Kayseri zijn enkele resten van de antieke stad gevonden. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden links) wordt C. Mazaca caesarea genoemd.


Kaart

(4) Caesarea in Mauretanië, gelegen aan de Middellandse-Zeekust 96 km ten westen van het huidige Algiers; thans Cherchel. De oude punische nederzetting Iol werd onder koning Bocchus I (ca. 112-80) hoofdstad van het koninkrijk Mauretanië. Juba II (25 vC-23 nC) maakte haar tot een centrum van hellenistische cultuur en gaf haar ter ere van zijn beschermer keizer Augustus de naam C. Na de annexatie van Mauretanië door de Romeinen (40 nC) werd dit de hoofdstad van de nieuwe provincie Mauretania Caesariensis; kort daarop werd er de Colonia Claudia C. gevestigd. De haven was na die van Carthago de belangrijkste van Noord-Afrika. Uit C. waren keizer Macrinus (217-218) en de beroemde grammaticus Priscianus (6e eeuw nC) geboortig. Augustinus preekte er in 418 tegen de donatisten.

Opgravingen hebben belangrijke delen van de antieke stad, die een omvang van 7 km had, aan het licht gebracht, o.a. een circus, een theater, een amfitheater, thermen en vele particuliere huizen. De mozaïeken en het beeldhouwwerk - waaronder uitstekende kopieën van griekse meesterwerken uit de 5e en 4e eeuw vC - zijn ondergebracht in het plaatselijke museum, een der rijkste van Noord-Afrika. Buiten de stad zijn nog grote delen van aquaducten te zien (foto rechts).


Lit. M. Floriani Squarciapino (EAA 2, 543-545). P. M. Duval, Cherchel et Tipasa. Recherches sur deux villes fortes de l'afrique romaine (Paris 1946). S. Gsell/M. Leglay, Cherchel, antique Iol-Caesarea² (Alger 1952). [Nuchelmans]


Kaart