Bocchus

Bocchus, naam van twee koningen van Mauretanië.

(1) Bocchus I regeerde van ca. 112 tot ca. 80 vC. Bij de aanvang van de romeinse oorlog tegen Jugurtha van Numidië bood B. de Romeinen een bondgenootschap aan, maar dit werd door de consul Lucius Calpurnius Bestia van de hand gewezen. In het vervolg van de oorlog steunde B. zijn schoonzoon Jugurtha. Na diens nederlagen tegen Marius en Sulla (107) zond hij echter gezanten naar het romeinse hoofdkwartier om te onderhandelen. Dezen werd duidelijk gemaakt dat B. slechts vergiffenis geschonken zou worden op voorwaarde dat hij Jugurtha aan de Romeinen uitleverde. Toen dit geschied was, kwam er in 105 een vriendschapsverdrag tot stand.Lit. Sallustius. De bello Iugurthino 80-83, 97-113. - Klebs (PRE 3, 577v).(2) Bocchus II was koning van ca. 50 tot 33 vC, aanvankelijk samen met zijn broer Bogud, die hij in 38 vC verdreef. [Nuchelmans]


Lijst van Namen