Calpurnius


munt
Munt van de gens Calpurnia uit ca.100 vC
Links: Apollo met tekst O A
Rechts: Man op paard met tekst: L.PISO FRVGI
Calpurnius, naam van een romeinse plebejische gens, waarvan ons sinds de 3e eeuw vC leden bekend zijn. De voornaamste familie die tot de gens Calpurnia behoorde was die der Pisones. Van de overige Calpurnii verdienen vermelding:

(1) Lucius Calpurnius Bestia, politicus der optimatenpartij, die in 121 vC het volkstribunaat, in 114 de praetuur en in 111 het consulaat bekleedde. Als consul werd hij naar Numidië gezonden om Jugurtha te beoorlogen. Deze wist evenwel C. om te kopen en ongemeen gunstige vredesvoorwaarden van hem te bedingen. Daarom werd C. in 110 ter verantwoording geroepen, veroordeeld en in ballingschap gezonden. Volgens Sallustius (Bellum Iugurthinum) en Cicero was C. een man van grote kwaliteiten, die echter niet opwogen tegen zijn hebzucht.(2) Marcus Calpurnius Bibulus, politicus van de optimatenpartij en schoonzoon van Cato Uticensis. C. was in 65 vC aediel, in 62 praetor en in 59 consul, driemaal als collega van Julius Caesar, wiens doodsvijand hij was. Als consul leed hij nederlaag op nederlaag en trok zich tenslotte geheel uit zijn functie terug om in pamfletten tegen Caesar te ageren. In de volgende jaren was hij een vooraanstaand lid van de senaat en koos de zijde van Pompeius. In 51 bestuurde hij de provincie Syria, in 49/48 was hij commandant van Pompeius' vloot in de Adriatische Zee. Hij stierf, terwijl hij Caesar in Epirus blokkeerde.(3) Lucius Calpurnius Bibulus, derde zoon van Marcus Calpurnius Bibulus en Cato's dochter Porcia, sloot zich in 43 vC aan bij zijn stiefvader Marcus Brutus en werd vogelvrij verklaard. Hij nam deel aan de slag bij Philippi (42) en schaarde zich vervolgens aan de zijde van Marcus Antonius, die hem in 36 met het commando over zijn vloot belastte. C. poogde herhaaldelijk tussen Antonius en Octavianus te bemiddelen. Van 34 tot 32 bestuurde hij als propraetor de provincie Syria, waar hij stierf. [Nuchelmans](4) Titus Calpurnius Siculus, romeinse dichter (1e eeuw nC)(5) Calpurnius Flaccus, retor (2e eeuw nC)


Lijst van Namen