Ariarathes

Ariarathes (Ἀριαράθης), naam van tien satrapen en koningen van Cappadocië:

Ariarathes VI
(1) Ariarathes I, in 321 vC door Perdiccas gedood na een poging om zijn gebied onafhankelijk te maken.
(2) Ariarathes II (ca. 306-ca. 280).
(3) Ariarathes III (ca. 255-220) nam de koningstitel aan en riep de zelfstandigheid van Cappadocië uit; hij was gehuwd met Stratonice, een dochter van Antiochus II van Syrië.
(4) Ariarathes IV Eusebes (220-163) streed aan de zijde van zijn schoonvader Antiochus III van Syrië tegen de Romeinen.
(5) Ariarathes V Eusebes Philopator (163-130) voerde, evenals de meeste van zijn opvolgers, een pro-romeinse politiek.
(6) Ariarathes VI Epiphanes Philopator (130-112).
(7) Ariarathes VII Philometor (112-100), vermoord door Mithridates VI van Pontus.
(8) Ariarathes VIII (100-95); met hem stierf de eigenlijke dynastie der Ariarathen uit.
(9) Ariarathes IX, zoon van Mithridates VI van Pontus, regeerde met onderbrekingen van 100 tot 86.
(10) Ariarathes X, zoon van Ariobarzanes II, werd in 45 vC door Caesar op de troon gezet, maar reeds in 36 door Antonius verdreven.

Lit. B. Niese (PRE 2, 815-821). [Nuchelmansl


Lijst van Namen