Iustinianus 527 - 565Iustinianus, keizer van het Oost-Romeinse rijk (527-565), stamde uit eenvoudige familie. Hij was de opvolger van zijn oom Iustinus. In 532 kostte een oproer in het circus hem bijna zijn troon. Zijn vrouw Theodora, een voormalige cabaretartiste, redde door haar kordate optreden de situatie door hem ervan af te houden te vluchten. Ook overigens deed zij haar invloed gelden op zijn regering. Dank zij een reeks succesvolle campagnes wist Iustinianus, geholpen door zijn generaals (speciaal Belisarius), voor korte tijd de eenheid van het Romeinse rijk (Theodosius) te herstellen. Door onderdrukking van ketterij werd ook aan de kerk eenheid opgelegd. Tijdens zijn regering werd de Aya Sofia (Hagia Sofia) te Constantinopel en de San Vitale te Ravenna gebouwd. Het belangrijkst in zijn betekenis voor latere tijden is echter het onder zijn regering tot stand gekomen Corpus Iuris. Iustinianus' persoonlijkheid en optreden zijn door Procopius lasterlijk vervalst, hoewel de keizer inderdaad ernstige karakterfouten bezat, met name ijdelheid en wantrouwen (zie Belisarius).
Keizers Rome Lijst van Namen