Belisarius

Belisarius, veldheer van keizer Justinianus I, (ca. 505 in Illyrië - 565 te Constantinopel). Zijn leven is beschreven door Procopius van Caesarea, rechtskundig secretaris van den keizer. Hij streed tegen de Perzen, maar is vooral bekend om het onderwerpen van de Vandalen (533-34) en de bevrijding van de Afrikaanse Kerk van de Ariaanse druk. De Oost-Goten bestreed hij daarna met succes in Italië.

Om het geringe resultaat in de oorlog tegen de Perzen afgezet, later weer als veldheer naar Italië gezonden en weer afgezet op grond van valse beschuldigingen, leefde hij sedert 548 stil te Constantinopel. Kort voor zijn dood werd hij in zijn eer hersteld. Zijn leven gold later in de literatuur als het voorbeeld van de veranderlijkheid van het fortuin. [de Brouwer]


Keizers Rome Lijst van Namen