Porphyrio

Porphyrio voluit geheten Pomponius P., auteur van een Horatius-commentaar, en waarschijnlijk levend in de 3e eeuw nC. In zijn commentaar ligt het accent op de vaststelling van de juiste betekenis, de zinsconstructie en het aangeven van de poëtische middelen die de dichter gebruikt om aan zijn dictie een bijzonder niveau te geven, alsmede op de voordracht der gedichten. Uit deze behandeling van Horatius' gedichten blijkt duidelijk de behoefte aan te sluiten bij de schoolpraktijk, dit in tegenstelling met enige latere Horatius-commentaren, waarin de wetenschappelijke interesse alsmede de aandacht voor de historische realia een belangrijke plaats innemen. P. heeft enerzijds veel ontleend aan zijn voorganger Helenius Acro uit de 2e eeuw nC, anderzijds heeft zijn werk mede tot grondslag gediend voor de latere z.g. pseudo-acronische Horatius-scholia. De commentaar is overgeleverd aanvankelijk als onderdeel van de werken van Horatius, later als een afzonderlijk werk.


Lit. Uitgaven: G. Meyer, Pomponii P.nis commentarii in Q. Horatium Flaccum (Leipzig 1874). A. Holder, Pomponii P.nis commentarii in Horatium Flaccum (in A. Holder/O. Keller, Scholia antiqua in Q. Horatium Flaccum 1, Innsbrück 1894 = Hildesheim 1967). - R. Helm (PRE 21, 2412-2416). [Brouwers]Lijst van Auteurs