Damasus

Damasus I, bisschop van Rome (366-384), was van spaanse afkomst en had tot ca. 380 moeilijkheden door het optreden van de door een minderheid gekozen Ursinus. D. trad actief op tegen de ketters. Door het decreet van Gratianus (378) werd de positie van de bisschop van Rome versterkt. D. liet een passende behuizing voor de kerkelijke archieven inrichten en had grote zorg voor de martelaarsgraven in de catacomben. Hij dichtte tal van opschriften (tituli) die door de calligraaf Furius Dionysius Philocalus in z.g. damasiaanse letters op marmerplaten gegrift werden. Ze zijn eenvoudig, zonder veel poëtische waarde, maar wel krachtig van taal. Prudentius heeft de inscripties op Hippolytus en Agnes tot fraaie gedichten verwerkt (Peristephanon 11 en 14). Hieronymus, een tijd lang secretaris van D., ontving van hem de opdracht, de oude latijnse bijbelvertaling te herzien (Vulgata).

In de middeleeuwen werd D. ten onrechte beschouwd als de auteur van het Liber Pontificalis. Een carmen en een sermo de virginitate, waarover Hieronymus (epistula 22,22; De viris illustribus 103) spreekt, zijn beide verloren gegaan. Bewaard zijn gebleven 24 anathematismen (de z.g. Fides Damasi), gericht tegen de ketterijen van de 4e eeuw, tien brieven en synodale geschriften.


Lit. Uitgaven: MPL 13, 347-424. M. Ihm, Damasi Epigrammata (Leipzig 1895). A. Ferrua, Epigrammata Damasiana. Sussidi allo studio delle antichità cristiane 2 (Rome 1942; Ferrua erkent 59 epigrammen als echt). CSEL 35, 48-58: documenten betreffende het ursiniaanse schisma. - Bardenhewer 3, 563-567; 588-591. - E. Schäfer, Die Bedeutung der Epigramme des Papstes Damasus I für die Geschichte der Heiligenverehrung (Rom 1932). J. Vives, S. Damaso, papa español, y los mártires (Barcelona 1943). A. Ferrua, Intorno a una dedica Damasiana (RArchC 29, 1953, 231-235). P. Künzle, Del cosidetto titulus archivorum di Papa Damaso (Riv. di Storia della Chiesa in Italia, 1953, 1-26). H. Chadwick, Pope Damasus and the peculiar claim of Rome to St. Peter and St. Paul (Neotestamentica et patristica. Freundesgabe O. Cullmann, N.T. Suppl. 6, Leiden 1962, 313-318). [Bartelink]Pausen Lijst id="r0018"> van Auterurs