Varius Rufus

Varius Rufus, romeins dichter uit de augusteïsche periode, evenals Vergilius en Horatius lid van de literaire kring van Maecenas. Lucius V. Rufus (ca. 70-15 vC) beoefende in het bijzonder de genres epiek en tragedie. Enkele fragmenten zijn bewaard gebleven van een werk met de titel De morte, een episch-filosofisch gedicht over de moord op Caesar en over de dood in het algemeen. Voorts zijn enige verzen overgeleverd van een Panegyricus Augusti.

In 29 vC werd ter gelegenheid van de spelen voor Actium van V. een tragedie Thyestes opgevoerd, een stuk dat volgens de romeinse literatuurcriticus Quintilianus (Institutio oratoria 10, 1, 98) kon wedijveren met om het even welke griekse tragedie en waarvoor de dichter volgens de overlevering door Augustus op vorstelijke wijze (met een miljoen sestertiën) werd beloond. Na de dood van Vergilius, met wie hij door Horatius meermalen op één lijn wordt gesteld, zorgde V. tezamen met Plotius Tucca en op instigatie van Augustus voor de publicatie van de Aeneis.


Lit. Uitgave van de fragmenten in W. Morel/C. Büchner, Fragmenta Poetarum Latinorum Epicorum et Lyricorum praeter Ennium et Lucilium² (Leipzig 1982) 130v. A. Klotz. Scaenicorum Romanorum Fragmenta 1. Tragicorum Fragmenta (München 1953) 309v. - RHelm (PRE 8A, 410-4l3). GRL 2. 162-164. H. Bardon, La littérature latine inconnue 2 (Paris 1956) 28-34. E. Lefèvre, Der Thyestes des Lucius V. Rufus. Zehn Uberlegungen zu seiner Rekonstruktion (Abh. der Akad. Wiss. Lit. Mainz, Geistes- und sozialwiss. Klasse 1976, 9). - W. Wimmel, Der tragische Dichter L. V- Rufus. Zur Frage seines Augusteertums (Wiesbaden 1981). Id., Der Augusteer Lucius V. Rufus (in H. Termporini/W. Haase edd., Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 30, 3, Berlin/New York 1983. 1562-1621). [ Brouwers ]Lijst van Auteurs