Actium

actiumActium (Ἄκτιον), de uiterste noordwestkaap van Acarnanië, te rechter zijde van de ingang tot de Golf van Ambracia; thans la Punta. A. maakte deel uit van het gebied van de corinthische kolonie Anactorium. Op 2 september 31 vC behaalden Octavianus en Agrippa in de zeestraat voor A. hun vermaarde overwinning op de sterkere vloot van Antonius en Cleopatra. Uit dankbaarheid stichtte Octavianus op de zuidelijke punt van Epirus, op de plaats waar zijn kamp had gelegen, in 30 vC de stad Nicopolis (zege-stad); een uit de 7e eeuw daterende tempel ter ere van Apollo Actius (opgegraven beelden uit de 6e eeuw in het Louvre), in welks nabijheid Antonius' kamp zich had bevonden, vergrootte en verfraaide hij; de actische spelen werden door Octavianus gereorganiseerd in 28 vC en stonden tot in de 2e en 3e eeuw hoog in aanzien.


Kaart