Ambracia

theaterAmbracia (Ἀμβρακία en Ἀμπρακία), griekse stad in het zuiden van Epirus, in de vruchtbare vallei van de Arachthus, 80 stadiën van de Ambracische Golf, thans Arta. A. werd ca. 600 vC als corinthische kolonie en tegenhanger van Corcyra gesticht door Cypselus' zoon Gorgus. 426 door de Acarnaniërs met atheense hulp verslagen, stond het in de 4e eeuw lang onder macedonische heerschappij. Ca. 295 werd A. door Pyrrhus tot residentie gemaakt en met vele bouwwerken verfraaid, waarvan een klein theater in 1976 is teruggevonden. De orchestra, delen van de cavea en het westelijke deel van het toneelgebouw zijn opgegraven. In 229 werd de stad lid van de aetolische bond, in 189 werd zij door de romeinse consul M. Fulvius Nobilior veoverd en geplunderd. A. verloor zijn betekenis geheel, toen het in 30 vC door Octavianus grotendeels ontvolkt werd ten behoeve van het 30 km westelijk gelegen Nicopolis, dat gesticht was ter herinnering aan Octavianus' zege bij de nabijgelegen kaap Actium.

tempelEr is in 1964 een tempel van Apollo Sooter ontdekt uit ca. 500 v.C. Het is een Dorische peripteros met de maten 20.75 x 44 m. met een pronaos. Er is weinig van over omdat in de Christelijke tijd de tempel als steengroeve gebruikt werd.


Lit. G. Hirschfeld (PRE 1, 1805-1807). Philippson/Kirsten 2, [Nuchelmans]


Kaart